Izvoz certifikata ravnopravnog računala

Izvoz certifikata ravnopravnih računala

1.Odaberite s popisa certifikate ravnopravnih računala koja želite koristiti i odaberite potvrdni okvir pored.
2.Iz kontekstnog izbornika odaberite Izvoz. Certifikat će se izvesti (zajedno s privatnim ključem) kao .pfx datoteka. Unesite naziv javnog ključa i kliknite Spremi.

 

Izvoz u Base64 formatu iz certifikata ravnopravnih računala:

Certifikati za ERA komponente dostupni su na web konzoli. Za kopiranje sadržaja u Base64 formatu kliknite Administracija > Certifikati ravnopravnih računala, odaberite certifikat, a zatim odaberite mogućnost Izvezi kao Base64. Osim toga, možete preuzeti certifikat šifriran sustavom Base64 kao datoteku. Ponovite taj korak i za certifikate ostalih komponenti, kao i za izdavatelj certifikata.

export_public_key_cerf

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Ako koristite prilagođene certifikate koji nisu u Base64 formatu, morat ćete ih pretvoriti u Base64 format (umjesto toga, možete izvesti te certifikate kako je opisano iznad). To je jedini format koji ERA komponente prihvaćaju za povezivanje s ERA serverom. Više informacija o pretvaranju certifikata potražite na http://linux.die.net/man/1/base64 i na https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/base64.1.html. Na primjer:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt' a 'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'