- 2 -

2FA

- A -

administracija

agent (Linux) – instalacija

agent (Linux) – preduvjeti

agent (Mac OS) – instalacija

agent (Mac OS) – preduvjeti

agent (Windows) – instalacija

agent (Windows) – preduvjeti

agent live instalacijski program

aktivacija

Aktivacija APNS-a

Aktivacija prijave uređaja sa sustavom iOS

aktivacija proizvoda

aktualizacija baze podataka virusnih potpisa

anti-theft za mobilne uređaje

APN certifikat

APNS

automatiziranje

Autorizacija s dva faktora

- B -

Base64

IconIzvoz certifikata ravnopravnog računala
IconIzvoz javnog ključa

Brisanje računala koja se ne povezuju

- C -

certifikat

IconCertifikati
IconCertifikati ravnopravnih računala
IconStvaranje novog certifikata

certifikat – novi

certifikat – postavke servera

certifikat ravnopravnog računala

certifikati

Cilj – zadatak klijenta

Cilj zadatka klijenta

CRON izraz

čarobnjak za dinamičke grupe

čarobnjak za okidač

čarobnjak za pravila

čarobnjak za predložak dinamičke grupe

IconNovi predložak dinamičke grupe
IconNovi predložak dinamičke grupe

čarobnjak za sigurnosnu grupu domena

čarobnjak za statičke grupe

- D -

deinstalacija softvera

deinstaliraj eset remote administrator agent

DEP

dijagnostički alat

Dinamička grupa

IconDinamičke grupe
IconDinamička grupa – određena verzija softvera nije instalirana, ali postoje druge verzije

dinamička grupa – novo

IconStvaranje nove dinamičke grupe
IconStvaranje nove dinamičke grupe

dinamička grupa – stvaranje

dodavanje klijentskog računala

IconDodavanje klijentskog računala u ERA strukturu
IconDodavanje klijentskog računala u statičku grupu

dodavanje računala

IconDodavanje računala u statičku grupu
IconDodavanje klijentskog računala u statičku grupu

dodavanje računala u grupe

dodjeljivanje pravila grupi

dodjeljivanje zadatka grupi

IconDodjeljivanje zadatka grupi
IconDodjeljivanje zadatka grupi

- E -

era

ERA agenti – pojedinačna radna stanica

ERA izdavatelj certifikata

eset remote administrator

EULA

Exchange ActiveSync u sustavu iOS

Export logs to Syslog

- G -

GPO

grupa domena

grupe

- H -

HIPS

- I -

Ikona prikaza – zadaci klijenta

IconIkona statusa
IconIkona prikaza

Ikona prikaza zadataka klijenta

IconIkona statusa
IconIkona prikaza

Indikator napretka – zadaci klijenta

Indikator napretka zadataka klijenta

instalacija

IconInstalacija
IconKoraci instalacije – Windows
IconKoraci instalacije – Linux

instalacija agenta

IconInstalacija agenta
IconInstalacija agenta

instalacija agenta – daljinska

instalacija agenta – lokalna

instalacija agenta – zadatak servera

instalacija agenta pomoću GPO-a i SCCM-a

instalacija proizvoda

IconInstalacija proizvoda
IconČarobnjak za zadatke klijenta

instalacija proizvoda (naredbeni redak)

instalacija softvera

instalirana je određena verzija softvera

iOS Mail račun

iOS profili

Isključivanje računala

izdavatelj

Izdavatelj certifikata – stvaranje

Izdavatelji certifikata

izvješća

izvješća – novi predložak

izvješće

izvješće – generiranje

izvješće – pokretanje

izvješće – zakazivanje

Izvoz dnevnika u Syslog

Izvoz javnog ključa

IconIzvoz certifikata ravnopravnog računala
IconIzvoz javnog ključa

izvoz konfiguracije upravljanih proizvoda

izvoz statičkih grupa

Izvršavanja zadataka klijenta

izvršavanje naredbe

- K -

Kalendar u sustavu iOS

klijentska računala

Konfiguriranje proizvoda s ERA servera

konfiguriranje servisa snmp

konfiguriranje softvera snmp zamke

Kontakti u sustavu iOS

korisnici

kriteriji temeljeni na vremenu

- L -

LDAP račun u sustavu iOS

Lokacija ID-a mobilnog uređaja

- M -

Mail račun u sustavu iOS

mapirana sigurnosna grupa domena

MDM profili

MDM, korak po korak

mst datoteka

- N -

Način rada za sinkronizaciju

nadogradnja komponenti remote administratora

nadogradnja operacijskog sustava

Najčešća pitanja

najčešće postavljana pitanja

naredbeni redak

nova dinamička podgrupa

IconStvaranje nove dinamičke grupe
IconStvaranje nove dinamičke grupe

nova korisnička grupa

nova statička grupa

novi korisnik

novi zadatak klijenta

novo pravilo

- O -

o programu

obavijesti

ograničenja za iOS

okidač

Okidač – zadatak klijenta

Okidač zadatka klijenta

okidači

Opis operacije

Opis operatora

opozovi

osjetljivost okidača

otklanjanje poteškoća

ovdje

- P -

planer

planirani okidač

planiranje zadatka servera

ponovno postavljanje kloniranog agenta

poruka o pogrešci

postavke obavijesti

postavke pravila proxyja

postavke servera

Postavljanje novog certifikata ERA servera

povezivanje na novi ERA server

prava pristupa

pravila

IconPravila
IconKako se pravila primjenjuju na klijente

pravilo

IconStvaranje novog pravila
IconDodjeljivanje pravila grupi
IconDodjeljivanje pravila grupi
IconPravila
IconDodjeljivanje pravila grupi

pravilo – dodjeljivanje

IconDodjeljivanje pravila grupi
IconDodjeljivanje pravila grupi
IconDodjeljivanje pravila grupi

pravilo – novo

Pravilo za DEP

Pravilo za MDC

prebrojavanje pravila

Predlošci dinamičkih grupa

predložak dinamičke grupe

Predložak dinamičke grupe – primjeri

predložak izvješća

Preglednik SysInspector dnevnika

Preimenovanje računala

premještanje dinamičke grupe

premještanje statičke grupe

Pretraživanje izvršavanja zadataka klijenta kroz razine naniže

pretraživanje kroz razine naniže

Pretraživanje kroz razine naniže – izvršavanje zadataka klijenta

prijava mobilnog uređaja – Android

prijava mobilnog uređaja – iOS

prijava mobilnog uređaja – zadatak klijenta

prijava mobilnog uređaja iz grupa

prijava na web konzolu

prijava uređaja – zadatak klijenta

prijava uređaja iz grupa

prijenos datoteke iz karantene

prijetnje

prikaz poruke

prilagođeni atributi

Pripremanje

Pripremanje radne površine

problem

procjena pravila predloška

proizvod nije instaliran

prvi koraci

- R -

računala – dodavanje

IconDodavanje računala u statičku grupu
IconDodavanje računala
IconDodavanje klijentskog računala u statičku grupu

računala sa sustavom linux

računalne grupe

računalo – pojedinosti

rd sensor

redoslijed grupe

Regulacija

ručno dodavanje računala

- S -

SCCM

servis snmp zamke

sigurnosni proizvod je instaliran

Sinkronizacija korisnika

sinkronizacija servisa Active Directory

sinkronizacija statičke grupe

IconSinkronizacija statičke grupe
IconSinkronizacija statičke grupe – računala sa sustavom Linux

skeniranje na zahtjev

skeniranje serverskog cilja

skup dopuštenja

skup dopuštenja – dodjeljivanje korisniku

IconDodjeljivanje skupa dopuštenja korisniku
IconUpravljanje skupovima dopuštenja

skup dopuštenja – novi

skup dopuštenja – upravljanje

slaganje redoslijeda grupa

snmp

spajanje

spajanje pravila

statička grupa

IconStatičke grupe
IconStatičke grupe

statička grupa – novo

statistički kriteriji

status računala

stvaranje dinamičke grupe

IconPredložak dinamičke grupe – primjeri
IconČarobnjak za dinamičke grupe

stvaranje dinamičke grupe pomoću novog predloška

stvaranje dinamičke grupe pomoću postojećeg predloška

stvaranje novog izvornog korisnika

Stvaranje pravila za iOS MDM

stvaranje predloška

stvori pravilo

sysinspector skripta

Syslog Server

IconSyslog server
IconSyslog Server

- U -

unaprijed definirani filtri

upravljačka ploča

IconUpravljačka ploča
IconUređivanje predloška izvješća

upravljačka ploča – postavke

upravljanje dinamičkim grupama

upravljanje karantenom

upravljanje korisnicima

IconUpravljanje korisnicima
IconDodavanje novih korisnika
IconUređivanje korisnika
IconStvaranje nove korisničke grupe

upravljanje licencama

Upravljanje mobilnim uređajima

upravljanje okidačima servera

upravljanje pravilima

upravljanje predlošcima dinamičkih grupa

upravljanje statičkim grupama

upravljanje zadacima klijenta

uredi obavijesti

uredi zadatak klijenta

uređivanje korisnika

uvod

Uvoz javnog ključa

uvoz klijenata iz servisa Active Directory

uvoz statičkih grupa

- V -

VDI

vraćanje aktualizacije baze podataka virusnih potpisa

vraćanje izvorne baze podataka Rogue Detection Sensora

Vremenska zona

- W -

web konzola

IconOtvaranje ERA web konzole
IconUpoznavanje s ERA web konzolom

Wi-Fi veza za iOS

- X -

XenDesktop

- Z -

Zadaci klijenta

Zadaci nakon instalacije

zadaci servera

zadatak klijenta

zahtjev SysInspector dnevnika

zastarjele aplikacije

zastavice

Zaštita Agenta

zaštita lozinkom

IconZaštita Agenta
IconStvaranje pravila radi aktivacije zaštite lozinkom za ERA agent