Dijagnostički alat

Dijagnostički alat dio je svih ERA komponenti. Koristi se za prikupljanje i spremanje dnevnika koje koriste razvojni inženjeri za rješavanje problema s komponentama proizvoda. Pokrenite dijagnostički alat, odaberite korijensku mapu u koju će se spremati dnevnici i odaberite koje akcije treba poduzeti (pogledajte odjeljak Akcije u nastavku).

Lokacija dijagnostičkog alata:

Windows

Mapa C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<product>\, datoteka pod nazivom Diagnostic.exe.

Linux

Put na serveru: /opt/eset/RemoteAdministrator/<product>/, ondje se nalazi Diagnostic<proizvod> izvršna datoteka (jedna riječ, npr. DiagnosticServer, DiagnosticAgent)

Akcije

Dump dnevnika – Mapa s dnevnicima stvara se na mjestu gdje su spremljeni svi dnevnici.
Dump procesa – Stvara se nova mapa. Datoteka dumpa procesa stvara se općenito u slučajevima kad je otkriven problem. Ako je otkriven ozbiljan problem, sustav stvara datoteku dumpa. Da biste je ručno provjerili, idite u mapu %temp% (u sustavu Windows) ili mapu /tmp/ (u sustavu Linux) i umetnite dmp datoteku.
icon_details_hoverNAPOMENA: Servis (Agent, Proxy, Server, RD Sensor, FileServer) mora biti pokrenut.
Opće informacije o aplikaciji – Mapa GeneralApplicationInformation stvorena je i u njoj se nalazi datoteka GeneralApplicationInformation.txt. Ta datoteka sadrži tekstualne informacije, uključujući naziv proizvoda i verziju proizvoda trenutačno instaliranog proizvoda.
Konfiguracija akcije – Konfiguracijska se mapa stvara na mjestu gdje je spremljena datoteka storage.lua.