Prijava uređaja i MDC komunikacija

Ovo je dijagram koji opisuje komunikaciju mobilnog uređaja s alatom Mobile Device Connector tijekom postupka prijave:

MD_enrollment_diagram

Dijagram u nastavku prikazuje komunikaciju između komponenti programa ESET Remote Administrator i mobilnog uređaja:

MD_communication_diagram