CRON izraz

CRON izraz koristi se za konfiguriranje specifičnih instanci okidača. To je niz koji se sastoji od 7 podizraza (polja) koja predstavljaju pojedine vrijednosti rasporeda. Ta polja odvojena su razmakom i mogu sadržavati sve dopuštene vrijednosti u raznim kombinacijama.

Naziv

Obavezno

Vrijednost

Dopušteni posebni znakovi

Sekunde

Da

0-59

,-*/

Minute

Da

0-59

,-*/

Sati

Da

0-23

,-*/

Dan u mjesecu

Da

1-31

,-*/ L W C

Mjesec

Da

0-11 ili SIJ–PRO

,-*/

Dan u tjednu

Da

1-7 ili NED–SUB

,-*/ L C #

Godina

Ne

prazno ili 1970–2099

,-*/

Primjeri su dostupni ovdje.