Certifikati

Važan dio programa ESET Remote Administrator jesu certifikati. Certifikati su potrebni za komunikaciju ERA komponenti s ERA serverom.

Možete koristiti certifikate koji su stvoreni tijekom instalacije sustava ERA. Osim toga možete koristiti svoj prilagođeni izdavatelj certifikata i prilagođene certifikate. Također možete stvoriti izdavatelj certifikata (CA) ili uvesti javni ključ koji ćete koristiti za potpisivanje certifikata ravnopravnog računala za svaku od komponenti (ERA agent, ERA proxy, ERA server, ERA MDM ili Virtual Agent Host).