Pravila i grupe

Članstvo računala u dinamičkoj grupi određeno je pravilima dodijeljenim tom računalu. Određeno je i predloškom na kojem se temelji dinamička grupa.