Ikona statusa

Ikona pored indikatora napretka pruža dodatne informacije. Ona pokazuje postoje li planirana izvršenja za odgovarajući zadatak klijenta, kao i rezultat izvršenja koja su dovršena. Tu informaciju prebrojava ERA Server. Mogu biti naznačeni sljedeći statusi:

icon_play Izvršava se – zadatak klijenta izvršava se na barem jednom cilju, nema planiranih ni neuspjelih izvršavanja. To vrijedi čak i ako je zadatak klijenta već završen na nekim ciljevima.

icon_success Uspješno – zadatak klijenta uspješno je dovršen na svim ciljevima, nema planiranih izvršenja ni izvršenja koja su u tijeku.

validation-status-icon-warning Pogreška – zadatak klijenta izvršen je na svim ciljevima, ali nije bio uspješan na barem jednom. Nisu planirana daljnja izvršenja.

icon_clock Planirano – planirano je izvršenje zadatka klijenta, ali nema izvršavanja u tijeku.

icon_planned_running Planirano/izvršava se – zakazana su izvršenja zadatka klijenta (u prošlosti ili u budućnosti). Nema neuspjelih izvršenja i barem je jedno izvršenje u tijeku.

icon_planned_success Planirano/uspješno – zakazano je još nekoliko izvršenja zadatka klijenta (u prošlosti ili u budućnosti), nema neuspjelih izvršenja ni izvršenja koja su u tijeku te je barem jedno izvršenje uspješno završeno.

icon_planned_error Planirano/pogreška – zakazano je još nekoliko izvršenja zadatka klijenta (u prošlosti ili u budućnosti), nema neuspjelih izvršenja te je barem jedno izvršenje bilo neuspješno. To vrijedi čak i ako su neka izvršenja uspješno dovršena.