Stvori novu statičku grupu

Postoje tri načina za stvaranje nove statičke grupe:

1. Kliknite Računala > Grupe > icon_cogwheel i odaberite Nova statička grupa

admin_create_new_sg

2. Kliknite Administracija > Grupe > icon_cogwheel > Nova statička grupa...

admin_create_new_sg_01

3. Kliknite Administracija > Grupe > odaberite statičku grupu i kliknite Grupa.

admin_create_new_sg_02

icon_section Osnovno

Unesite Naziv i Opis (nije obavezno) za novu statičku grupu. Prema standardnim postavkama nadređena je grupa ona koju ste odabrali kad ste stvarali novu statičku grupu. Ako želite promijeniti nadređenu grupu, kliknite Promjena nadređene grupe i odaberite nadređenu grupu s popisa. Nadređena grupa nove statičke grupe mora biti statička grupa. To je zato što nije moguće da dinamička grupa sadrži statičke grupe. Kliknite Završetak da biste stvorili novu statičku grupu.

admin_new_static_group_wizard