Certifikati

Certifikati su važan dio programa ESET Remote Administrator i potrebni su ERA komponentama za komunikaciju s ERA serverom. Pobrinite se da sve komponente mogu pravilno komunicirati i svi certifikati ravnopravnih računala moraju biti valjani i potpisani od strane istog izdavatelja certifikata.

Možete stvoriti novi izdavatelj certifikata i certifikate ravnopravnih računala na ERA web konzoli. Slijedite upute iz ovog vodiča za sljedeće postupke:

Stvaranje novog izdavatelja certifikata
oUvoz javnog ključa
oIzvoz javnog ključa
oIzvoz javnog ključa u BASE64 formatu

 

Stvaranje novog certifikata ravnopravnog računala
oStvaranje certifikata
oIzvoz certifikata
oStvaranje APN certifikata
oOpoziv certifikata
oKorištenje certifikata
oPostavljanje novog certifikata ERA servera