- 2 -

2FA

- A -

a security product is installed

Active Directory

administrace

agent (Linux) - instalace

agent (Linux) - předpoklady

agent (OS X) - instalace

agent (OS X) - předpoklady

agent (Windows) - instalace

agent (Windows) - předpoklady

agent deployment GPO and SCCM

agregace

aktivace produktu

aktualizace operačního systému

aktualizace součástí ESET Remote Administrator

aktualizace virové databáze

APN certificate

APNS

autorita

- B -

Base64

IconExportování klientského certifikátu
IconExportování veřejného klíče

- C -

certificate - server settings

certifikační autorita

certifikační autorita - nový

certifikační autorita - vytvořit

certifikát

IconKlientské certifikáty
IconVytvoření nového certifikátu pomocí ERA certifikační autority

certifikáty

IconCertifikáty
IconCertifikáty

citlivost podmínky spuštění

Client Task Target

Client Task Trigger

Client Tasks Play icon

connect to the new ERA Server

CRON výraz

časová kritéria

časové pásmo

- D -

DEP

Desktop Provisioning

detaily počítače

diagnostický nástroj

doménová skupina

dvoufaktorová autentifikace

Dynamic Group

Dynamic Group template - examlpes

dynamická skupina

dynamická skupina - nová

IconVytvoření nové dynamické skupiny
IconVytvoření nové dynamické podskupiny

dynamická skupina - vytvoření

- E -

edit User

editor pravidel

era

ERA Agents - individual workstation

ERA certifikační autorita

eset remote administrator

EULA

export konfigurace spravovaného produktu

exportování klientského certifikátu

exportování statických skupin

exportování veřejného klíče

exportovat do syslogu

- F -

FAQ

frequently asked questions

- G -

generování přehledu

IconGenerování přehledu
IconGenerování přehledu

GPO

group order

- H -

HIPS

how to create Dynamic group

hrozby

chyba

- I -

ikona stavu úlohy

IMEI zařízení

Import a Public Key

importování klientů z Active Directory

importování statických skupin

importovat prostřednictvím veřejného klíče

instalace

instalace aplikace

instalace produktu

instalace produktu (příkazový řádek)

iOS Exchange ActiveSync

iOS kalendář

iOS kontakty

iOS LDAP účet

iOS pošta

iOS poštní účet

iOS profily

- K -

klientské úlohy

klientský certifikát

klientský počítač

klikněte sem

konfigurace snmp služby

konfigurace snmp trap aplikace

kontextové menu

IconKontextové menu
IconKontextové menu

kontrola serveru

- L -

license management

linuxový počítač

- M -

MDM profily

merge policies

merging policies

Mobile device ID location

Mobile Device Management

mobile enrollment - Android

mobile enrollment - iOS

mobilní anti-theft

mst file

- N -

nahrát soubor z karantény

namapování doménové bezpečnostní skupiny

naplánovaná podmínka spuštění

naplánování klientské úlohy

naplánování spuštění serverové úlohy

nasazení

IconNasazení
IconNasazení ERA Agenta na Windows
IconNasazení ERA Agenta na Linuxu

nasazení agenta

IconNasazení ERA Agenta
IconNasazení ERA Agenta

nasazení agenta – lokální

nasazení agenta – vzdálené

nasazení ERA Agenta - serverová úloha

nastaveném intervalu komunikace ERA Agenta

nastavení oznámení

nastavení serveru

nástěnka

IconNástěnka
IconÚprava šablony přehledu

nástěnka – nastavení

not installed product

nová dynamická podskupina

IconVytvoření nové dynamické skupiny
IconVytvoření nové dynamické podskupiny

nová politika

IconVytvoření nové politiky
IconSpráva politik

nová sada oprávnění

nová skupina uživatelů

nová statická podskupina

nová šablona dynamické skupiny

nový certifikát

nový uživatelů

- O -

o programu

obnovit databázi ESET RD Sensor

obnovit databázi Rogue Detection Sensor

obnovit klonovaného ERA Agenta

odinstalace aplikace

odinstalovat ERA Agenta

odstranění nepřipojujících se počítačů

ochrana ERA Agenta

ochrana heslem

omezení používání iOS

online instalátor

Operation description

ordering groups

oznámení

- P -

password protection

plánovač

Play icon - Client Tasks

podmínka spuštění

podmínky spuštění

politika

IconVytvoření nové politiky
IconPřiřazení politiky konkrétní skupině
IconPřiřazení politiky skupině
IconPřiřazení politiky skupině

politika – přiřadit

IconPřiřazení politiky konkrétní skupině
IconPřiřazení politiky skupině
IconPřiřazení politiky skupině

politika pro APNS

politika pro DEP

politiky

IconPolitiky
IconJak se politiky aplikují na klienta

popis operátorů

problém

průvodce dynamickou skupinou

průvodce nastavením

průvodce statickou skupinou

průvodce vytvoření serverové podmínky spuštění

průvodce vytvořením dynamické skupiny

IconNová šablona dynamické skupiny
IconPrůvodce vytvořením šablony dynamické skupiny

průvodce vytvořením nové namapované bezpečnostní skupiny

průvodce vytvořením nové politiky

průvodce vytvořením serverové úlohy

prvotní kroky

předdefinované filtry

představení

přehled

IconGenerování přehledu
IconGenerování přehledu

přehled - vygenerovat

přehlede - naplánovat

přehledy

přehledy - nová šablona

přejmenování počítačů

přesunutí dynamické skupiny

přesunutí statické skupiny

přidání klientů

přidání licence

přidání počítače

přidání počítačů do skupin

přidání počítačů do statické skupiny

IconPřidání počítačů do statické skupiny
IconPřidání klientů do statické skupiny

přidání uživatele

přihlášení do Web Console

příkazový řádek

přiřazení politiky skupině

přiřazení sady oprávnění konkrétnímu uživateli

přiřazení úlohy skupině

IconPřiřazení úlohy skupině
IconPřiřazení úlohy skupině

přístupová oprávnění

příznaky

- R -

rd sensor

registrace iOS zařízení

registrace mobilních zařízení

registrace zařízení

revoke

režim synchronizace

IconSynchronizace statické skupiny
IconSynchronizace statické skupiny s Active Directory
IconSynchronizace statické skupiny s VMware

ruční přidání počítače

řešení problémů

- S -

sada oprávnění - nová

IconSpráva oprávnění
IconSpráva oprávnění

sada oprávnění - přiřazení uživateli

IconSpráva oprávnění
IconSpráva oprávnění

sada oprávnění - správa

IconSpráva oprávnění
IconSpráva oprávnění

sadu oprávnění

sady oprávnění

SCCM

serverové úlohy

Set new ERA Server certificate

seznam politik

síť MS Windows

skupina počítačů

skupiny

sloučí

snmp

snmp trap služba

specific version of a software is installed

správa dynamických skupin

správa karantény

správa klientských úloh

správa oznámení

správa politik

správa serverových podmínek spuštění

správa statických skupin

správa šablon dynamických skupin

správa uživatelů

IconSpráva uživatelů
IconPřidání nových uživatelů
IconVytvoření nové skupiny uživatelů

spustit příkaz

spustit znovu

spuštění klientské úlohy

statická skupina

statická skupina - nová

statické skupiny

IconStatické skupiny
IconStatické skupiny

statistická kritéria

stav počítače

synchronizace active directory

synchronizace statické skupiny

SysInspector prohlížeč

sysinspector skript

Syslog server

šablona přehledu

šablony dynamických skupin

- T -

Target - Client Task

Trigger - Client Task

Trottling

- U -

ukazatel průběhu

ukončit správu

úprava klientské úlohy

User Synchronization

uživatelé

- V -

VDI

volitelná kontrola

vrátit předchozí aktualizaci virové databáze

vyhodnocování parametrů šablony

vypnout počítač

vytvoření dynamické skupiny pomocí existující šablony

vytvoření dynamické skupiny pomocí nové šablony

vytvoření nativního uživatele

vytvoření politiky

vytvoření politiky pro iOS

IconVytvoření politiky pro nastavení Exchange ActiveSync účtu v iOS zařízení
IconVytvoření politiky pro restrikci iOS zařízení a nastavení Wi-Fi sítě

vytvoření šablony

vytvořit dynamickou skupinu

vyžádat SysInspector protokol

vzdálené nastavení Wi-Fi na iOS

- W -

Web Console

IconOtevření ERA Web Console
IconSeznámení s ERA Web Console

WMware

- X -

XenDesktop

- Z -

zařízení - přidat

IconPřidání počítačů do statické skupiny
IconPřidání počítače
IconPřidání klientů do statické skupiny

zastaralé aplikace

zde

změna času

zobrazit zprávu