CRON výraz

CRON výraz můžete použít při sestavování podmínky spuštění. Jedná se o řetězec sestávající se ze 7 částí, které reprezentují jednotlivé hodnoty plánu. Tato pole jsou oddělena mezerou a mohou obsahovat libovolnou z povolených hodnot včetně jejich kombinací.

Název pole

Vyžadováno

Hodnota

Povolené speciální znaky

Seconds

Ano

0-59

,-*/

Minutes

Ano

0-59

,-*/

Hours

Ano

0-23

,-*/

Day of the month

Ano

1-31

,-*/ L W C

Month

Ano

0-11 nebo JAN-DEC

,-*/

Day of the week

Ano

1-7 nebo SUN-SAT

,-*/ L C #

Year

Ne

prázdná nebo 1970-2099

,-*/

Pro zobrazení více příkladů klikněte sem.