Podmínky spuštění

Podmínky spuštění fungují jako senzory, které definovaným způsobem reagují na určité události. Slouží pro provedení nějaké činnosti, nejčastěji se používají pro spuštění úloh. Spuštěny mohou být plánovačem nebo systémovou událostí.

Podmínka zajistí spuštění všech úloh, které mají danou podmínku spuštění nastavenou. Pokud přiřadíte nově vytvořené úloze podmínku spuštění, úloha se spustí až v případě, kdy bude vyhovovat podmínka spuštění. V případě potřeby můžete zabránit nadměrnému spouštění úloh.

Typy podmínek spuštění:

Změna obsahu dynamické skupiny – tato podmínka se uplatí, při změně počtu zařízení v definované dynamické skupině. Například zařízení přejde do skupiny Infikovaná zařízení.
Změna obsahu dynamické skupiny oproti porovnávané skupině – uplatní se, pokud se ve sledované skupině změní počet zařízení ve srovnání s jinou skupinou (statickou nebo dynamickou). Například bude infikováno více než 10 % všech zařízení, tedy porovnává se počet zařízení ve skupině Infikovaná zařízení se statickou skupinou Všechna zařízení.
Změna obsahu dynamické skupiny z důvodu překročení mezní hodnoty – uplatní se, pokud počet zařízení překročí nebo spadne pod definovanou hodnotu. Například ve skupině Infikovaná zařízení bude více než 100 počítačů.
Změna obsahu dynamické skupiny ve sledovaném období uplatní se, pokud se velikost dynamické skupiny změnila ve sledovaném období. Například počet zařízení ve skupině Infikovaná zařízení vzrostl za poslední hodinu o 10 %.
Při výskytu události – uplatní se, pokud se v protokolu objeví konkrétní událost. Například v protokolu kontroly počítače byly nalezeny hrozby.
Naplánované spuštění uplatní se stanový datum a čas.
Spuštění serveru uplatní se při spuštění serveru. Synchronizace statické skupiny používá tuto podmínku.

admin_triggers_types

Pomocí možnosti Duplikovat vytvoříte kopii existující podmínky spuštění.