Zabránění aktivace podmínky spuštění

V konkrétních případech můžete zabránit aktivaci podmínky spuštění. Časově definované podmínky mají přednost před statistickými podmínkami.

Pokud jsou všechny podmínky splněny, stavové informace všech observerů se vynulují. Informace jsou také vynulovány při restartování ERA Agenta nebo ERA Serveru a vynulují také při každé změně podmínky spuštění.

Ovlivnit aktivování podmínek spuštění můžete několika způsoby:

Statistické podmínky

Aktivují se libovolnou kombinací následujících parametrů:

S1: Podmínka se spustí při každém N-tém výskytu definované události (modulo N) počínaje poslední událostí v řadě (například na začátku čekej na N-tý výskyt),
S2: Podmínka se spustí, pokud se vyskytne N událostí v definovaném časovém intervalu X [N <= 100]. Do úvahy se bere pouze počet událostí v průběhu posledního časového intervalu. Aktivace podmínky vynuluje buffer,
S3: Podmínka se spustí, pokud se v řadě vyskytne N událostí s unikátním symbolem S [N <= 100]. Buffer se vynuluje při aktivaci podmínky a událost je již v bufferu. Buffer je v režimu „floating window“ – FIFO (fronta). Nový symbol se porovná s každým symbolem uloženým ve frontě.

Poznámka: Chybějící hodnota (n/a) není považována za unikátní, a proto se buffer vynuluje.

Při tvorbě statistických podmínek můžete použít logické operátory AND (všechny podmínky musí být splněny) a OR (alespoň jedna podmínka musí být splněna).

Časové podmínky

Pro aktivaci musí být splněny všechny podmínky:

T1: Podmínka se spustí v definovaném časovém intervalu X. Rozsah je opakující se série časových intervalů (například rozmezí definované jako 13:00 – 14:00 OR 17:00 – 23:30),
T2: Podmínka se spustí nejvýše jednou v definovaném časovém intervalu X.
 

Dodatečná nastavení

Protože podmínka spuštění se nemusí aktivovat při každém výskytu události (viz výše), můžete použít následující možnosti pro vynucené aktivování podmínky:

Pokud byla vynechána alespoň jedna událost, seskupit posledních N událostí do jedné (počet potlačených tiků) [N <= 100],
Pro N == 0 je zpracována pouze poslední událost (N představuje délku historie; vždy je zpracována poslední událost),
Sloučit všechny neprovedené události (sloučit poslední tik s N předchozími tiky).

Příklady:

S1: Kritérium pro počet výskytů (povolit každý třetí tik)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

změna podmínky spuštění

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Tiky

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

x

S1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

S2: Kritérium pro počet výskytů ve stanovený časový interval (povolit, pokud se vyskytnou 3 tiky během 4 sekund)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

změna podmínky spuštění

07

08

09

10

11

12

13

Tiky

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

S2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

S3: Kritérium pro unikání hodnoty (povolit, pokud se vyskytnou v řadě 3 unikátní hodnoty)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

změna podmínky spuštění

07

08

09

10

11

12

13

Hodnota

A

B

B

C

D

G

H

 

J

K

n/a

L

M

N

N

S3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

S3: Kritérium pro unikání hodnoty (povolit, pokud se od posledního tiku vyskytnou 3 unikátní hodnoty)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

07

změna podmínky spuštění

08

09

10

11

12

13

14

Hodnota

A

B

B

C

D

G

H

I

 

J

K

n/a

L

M

N

N

S3

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

T1: Povolit tiky ve stanový časový interval (každý den v 8:10 po dobu 60 sekund)

Čas

8:09:50

8:09:59

8:10:00

8:10:01

změna podmínky spuštění

8:10:59

8:11:00

8:11:01

Tiky

x

x

x

x

 

x

x

x

T1

 

 

1

1

 

1

 

 

Toto kritérium nemá žádný stav. Změny podmínky nemá žádný vliv na výsledek.

T2: Povolit jeden tik ve stanový časový interval (nejvýše jednou za 5 sekund)

Čas

00

01

02

03

04

05

06

změna podmínky spuštění

07

08

09

10

11

12

13

Tiky

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

T2

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Kombinace S1+S2

S1: každý pátý tik
S2: 3 tiky během 4 sekund

Čas

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Tiky

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

 

x

x

 

 

S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

S2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Výsledek

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Výsledek je vyhodnocen jako: S1 OR S2

Kombinace S1+T1

S1: každý třetí tik
T1: každý den v 8:08 po dobu 60 sekund

Čas

8:07:50

8:07:51

8:07:52

8:07:53

8:08:10

8:08:11

8:08:19

8:08:54

8:08:55

8:09:01

Tiky

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

T1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

Výsledek

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Výsledek je vyhodnocen jako: S1 AND T1

Kombinace S2+T1

S2: 3 tiky během 10 sekund
T1: každý den v 8:08 po dobu 60 sekund

Čas

8:07:50

8:07:51

8:07:52

8:07:53

8:08:10

8:08:11

8:08:19

8:08:54

8:08:55

8:09:01

Tiky

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S2

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

T1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

Výsledek

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Výsledek je vyhodnocen jako: S2 AND T1.

Poznámka: Stav S2 se vynuluje pouze v případě, kdy globální výsledek je 1.

KombinaceS2+T2

S2: 3 tiky během 10 sekund
T2: nejvýše jeden výskyt za 20 sekund

Čas

00

01

02

03

04

05

06

07

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Tiky

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S2

 

 

1

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

T2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Výsledek

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Výsledek je vyhodnocen jako S2 AND T2.

Poznámka: Stav S2 se vynuluje pouze v případě, kdy globální výsledek je 1.