Průběh úlohy

Tento barevný ukazatel reprezentuje stav klientské úlohy a zobrazuje se ve sloupci Průběh. Ukazatel mění svoji barvu v závislosti na stavu úlohy a zároveň je doplněn o počet stanic, na kterých je úloha v tomto stavu. Průběh úlohy může nabývat těchto stavů:

Běží (modrá)

progress_indicator_blue

Úspěšně dokončena (zelená)

progress_indicator_green

Selhala (oranžová)

progress_indicator_orange

Nově vytvořená úloha (prázdný ukazatel) – chvíli může trvat, než se změní stav a barva. it might take some time for the indicator to changes color, ERA Server needs to receive a response from ERA Agent to show the execution status. Also, the progress indicator will be white if there is no Trigger assigned.

progress_indicator_white

Kombinace výše uvedených:

progress_indicator_combo

Po kliknutí na průběh úlohy si můžete snadno a rychle zobrazit počítače, na kterých úloha například nedoběhla. Více informací naleznete v kapitole kontextové menu.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ: Tuto informaci poskytuje ERA Agent, tedy tento ukazatel reflektuje reálný stav klientské stanice.