Klientské úlohy

Prostřednictvím klientských úloh můžete vzdáleně ovládat klientskou stanici a bezpečnostní produkt ESET na ní nainstalovaný. Do začátku jsme pro vás připravili řadu nejpoužívanějších úloh, které stačí jen spustit. Kdykoli si úlohy můžete přizpůsobit svým potřebám nebo vytvořit nové.

Klientské úlohy můžete přiřadit jednotlivým počítačů nebo celým skupinám počítačů (statickým nebo dynamickým). Klientské úlohy se provedou na základě definované podmínky spuštění. Informace o provedení úlohy se na klienta přenese ve chvíli, kdy se ERA Agent připojí k serveru. To znamená, že prodleva mezi převzetím informace o provedení úlohy a vrácením jejího výsledku závisí na nastaveném intervalu komunikace ERA Agenta. Provádět můžete pouze níže uvedené typy úloh.

Jednotlivé typy úloh jsou pro přehlednost rozděleny do kategorií:

 

Všechny úlohy