Pridať zariadenia

V sekcii Počítače tri možnosti ako pridať nové zariadenie. Napríklad, vyberte statickú skupinu a kliknite na icon_cogwheel  > icon_plus Pridať nové....

fs_add_computers_manually

Zadajte meno zariadenia, ktoré chcete pridať do poľa Názov. Kliknite na + Pridať zariadenie pre pridanie zariadenia alebo kliknite na Import pre importovanie zoznamu zariadení, ktoré chcete pridať. Môžete tiež zadať popis k zariadneiam (voliteľné).

fs_manually_add_new_computers01

Z roletového menu Riešenie konfliktov vyberte akciu, ktorá bude vykonaná ak sa zariadenie už nachádza v ERA:

Spýtať sa, keď nastane konflikt: Ak nastane konflikt program zobrazí okno s výberom nasledujúcich akcií riešenia konfliktov.

Preskočiť konfliktné zariadenia: Duplicitné zariadenia nebudú pridané.

Presunúť konfliktné zariadenia z iných skupín: Konfliktné zariadenia budú presunuté z ich pôvodných skupín do skupiny Všetky .

Duplikovať konfliktné zariadenia: Nové zariadenia budú pridané s inými názvami.

Kliknite Pridať. Počítače budú zobrazené v zozname po pravej strane, po vybratí skupiny, do ktorej patria.

Poznámka: Pridanie viacerích zariadení môže trvať dlhší čas, kvôly potrebnému revrznému DNS vyhľadávaniu.

Pre viac informácií si pozrite kapitolu MDM registrácia....