Zapoznanie się z konsolą internetową ERA

Konsola internetowa programu ESET Remote Administrator jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ERA. Można ją postrzegać jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi programami zabezpieczającymi ESET. To internetowy interfejs, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej (patrz sekcja Obsługiwane przeglądarki internetowe) z dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Główne zasady dotyczące orientacji interfejsu GUI:

Bieżący użytkownik zawsze jest wyświetlany u góry z prawej strony, gdzie odliczany jest limit czasu jego sesji. W dowolnym momencie można się wylogować, klikając opcję Wyloguj dostępną obok licznika czasu. Po upłynięciu limitu czasu sesji (z powodu braku aktywności użytkownika) użytkownik musi się ponownie zalogować.
Kliknięcie znaku ? widocznego u góry każdego ekranu umożliwia wyświetlenie ekranu pomocy z informacjami na temat danego ekranu.
Menu jest zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest Kreator. W dowolnym momencie można wyświetlić menu, umieszczając wskaźnik myszy po lewej stronie ekranu. W menu dostępne są również łącza Na skróty i wyświetlana jest wersja konsoli internetowej.
Ikona koła zębatego zawsze wskazuje menu kontekstowe.

dashboard

Ekrany z drzewem mają określone elementy sterujące. Samo drzewo znajduje się po lewej stronie, a pod nim widoczne są dostępne czynności. Wystarczy kliknąć element, by wyświetlić dostępne dla niego opcje.

FS_Getting_to_know_Web_Console_tree

Tabele umożliwiają zarządzanie jednostkami w wierszach pojedynczo lub całymi grupami (po zaznaczeniu większej liczby wierszy). Kliknięcie wiersza umożliwia wyświetlenie opcji jednostek znajdujących się w tym wierszu. Dane w tabelach można filtrować i sortować.

fs_getting_to_know_table

Obiekty w programie ERA można edytować przy użyciu kreatorów. Wszystkie kreatory mają pewne wspólne cechy:

Kroki ustawione są pionowo, od góry do dołu.
Użytkownik może wrócić do dowolnego kroku, w dowolnym momencie.
Nieprawidłowo wprowadzone dane zostają oznaczone w momencie przeniesienia kursora do nowego pola. Krok kreatora zawierający nieprawidłowe dane wejściowe jest także oznaczany.
Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić nieprawidłowe dane, klikając przycisk Ustawienia obowiązkowe.
Przycisk Zakończ nie jest dostępny, dopóki wszystkie dane nie są prawidłowe.

FS_Getting_to_know_Web_Console_wizard