Práce s ESET Remote Administrator

Všechny klienty můžete spravovat prostřednictvím ERA Web Console z většiny zařízení a webových prohlížečů. ERA Web Console je rozdělena do tří hlavních sekcí:

1.V horním části je umístěno Rychlé vyhledávání. Do pole Název počítače zadejte Název klienta nebo IPv4/IPv6 adresu a pro vyhledání klikněte na symbol lupy nebo stiskněte klávesu Enter. Následně budete přesměrování do odpovídající Skupiny, v níž se klient nachází.
2.Hlavní menu v levé části obrazovky obsahuje následující záložky ESET Remote Administrator a rychlé odkazy:
Nástěnka
Počítače
Hrozby
Přehledy
Administrace

Rychlé odkazy

Nový nativní uživatel
Nová politika
Nová klientská úloha
Online instalátory ERA Agenta
3.Tlačítka v dolní části obrazovky jsou unikátní pro každou sekci a funkci, a detailně jsou popsány v jednotlivých kapitolách.

Poznámka: Společné tlačítko pro všechny nové úlohy je Vyžadovaná nastavení. Toto červené tlačítko se zobrazí ve chvíli, kdy vyžadovaná nastavení nejsou vyplněna a úlohu není možné vytvořit. Zároveň se u každé povinné a nevyplněné položky zobrazí červený vykřičník. Po kliknutí na tlačítko Vyžadovaná nastavení budete automaticky přesměrováni do sekce, ve které nejsou vyplněny všechny povinné položky.

Obecná pravidla

Vyžadované nastavení je vždy označeno červeným vykřičníkem. Pro rychlé přejití k nevyplněným položkám klikněte na tlačítko Vyžadovaná nastavení v dolní části obrazovky.
Pokud kdykoli při práci s ESET Remote Administrator budete potřebovat nápovědu, klikněte v horní části okna na ikonu otazníku (?). Následně se vám zobrazí související informace s aktuálně zobrazenou částí ERA Web Console.
Na záložce Administrace naleznete konfiguraci související s nastavením ERA Serveru. Pro více informací přejděte do kapitoly Administrace.