Virtual appliance

ERA Server je možné snadno nasadit ve VMware a Microsoft Hyper-V prostředí. ERA Virtual appliance je dostupná jako OVA soubor (Open Virtualization Appliance) a obsahuje funkční šablonu CentOS 6.5. Prostřednictvím této šablony můžete do svého prostředí nasadit ERA Server, ERA Proxy i ERA MDM. Při nasazování OVF šablony ve VMware postupujte podle instrukcí v průvodci konfigurací virtuálního stroje. Během těchto kroků budete vyzváni k nastavení hesla pro ERA administrátorský účet. Po dokončení konfigurace virtuálního stroje bude ESET Remote Administrator připraven k použití.

ERA Virtual appliance je založena na vmx-07 virtual hardware family type, podporuje tedy následující VMware Hypervizory:

ESXi 5.0 a novější
Workstation 6.5 a novější

validation-status-icon-infoPoznámka: Na desktopový operační systém můžete nainstalovat VMware Player nebo Oracle VirtualBox a nasadit do něj Virtual appliance. To vám umožní provozovat ESET Remote Administrator na ne-serverovém operačním systému a bez nutnosti vlastnit virtuální prostředí VMware ESXi.

Nasazení OVF šablony ve vSphere Client:

1.V hlavním menu klikněte na File a vyberte možnost Deploy OVF Template.
2.Klikněte na tlačítko Browse... a vyberte OVA soubor. V závislosti na tom, zda chcete nasadit ERA Server, ERA Proxy nebo ERA MDM vyberte odpovídající soubor (ERA_Server.ova, ERA_Proxy.ova nebo ERA_MDM.ova).
3.Klikněte na tlačítko Next v části OVF Template Details.
4.Odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).
5.Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce a vyplňte následující informace týkající se nového virtuálního klienta:

- Name and Location

- Host/Cluster

- Resource Pool

- Storage

- Disk Format

- Network Mapping

6.V sekci Properties zadejte Hostname (toto bude název vašeho ERA Serveru) a Password. Toto heslo je důležité a používají jej všechny komponenty ERA – ERA databáze, ERA Server a ERA Web Console, a jde také o heslo pro přístup do ERA virtuálního stroje s CentOS.
7.Volitelně můžete nastavit Windows Domain informace, které se použijí při synchronizaci statické skupiny. Dále můžete nastavit také detaily sítě.

Deploy_OVF_Template_properties

8.Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí souhrn konfigurace a kliknutím na tlačítko Finish spustíte proces vytvoření virtuálního stroje. Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout.

Deploy_OVF_Template_progress

9.Po otevření VMware konzole virtuálního stroje s ERA se zobrazí informace o dostupnosti ERA Web Console v URL formátu https://[IP adresa]:8443. Pro připojení k ERA Web Console zadejte tuto adresu zadejte do svého internetového prohlížeče a pro přihlášení použijte heslo, které jste si nastavili v kroku 6.

VA_ova_deploy

Poznámka: Doporučujeme nastavit vCenter Roles and Permissions ve VMware tak, aby ostatní uživatelé neměnili přístup k ERA virtuálnímu stroji. Tím zabráníte neoprávněným zásahům do konfigurace ERA virtuálního stroje. Přístup k ESET Remote Administrator přidělíte jednotlivým uživatelům prostřednictvím ERA Web Console. Pro více informací o uživatelských oprávněních přejděte do této kapitoly.