Synchronizace statické skupiny

Tato úloha vyhledá počítače ve vaší síti (prohledá Active Directory, Mac open Directory, LDAP nebo lokální síť) a umístí je do statické skupiny. Pokud vyberete možnost Synchronizovat s Active Directory již při instalaci serveru, všechny počítače budou automaticky přidány do výchozí skupiny Všechna zařízení.

Pro vytvoření nové úlohy přejděte V hlavním menu na záložce Administrace > Serverové úlohy > Synchronizace statické skupiny... a klikněte na tlačítko Nová....

icon_section Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Pokud chcete úlohu spustit ihned po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení.

create_new_AD_sychronization

icon_section Nastavení

Název statické skupiny – vyberte nadřazenou skupinu, do které se synchronizované počítače přidají.
Objekty k synchronizaci –  synchronizovat můžete Počítače a skupiny nebo Pouze počítače.
Akce při výskytu kolize během vytváření počítačepokud se při synchronizaci vyskytnou duplicitní záznamy, pomocí této možnosti vyberte akci, jak chcete tuto situaci vyřešit: Přeskočit (synchronizovaná zařízení nebudou přidána), Přesunout (synchronizovaná zařízení budou přesunuta do podskupiny) nebo Duplikovat (synchronizovaná zařízení budou přidána pod jiným názvem).
Akce při odstranění počítače – pokud počítač neexistuje, můžete jej Odstranit nebo Přeskočit.

Režim synchronizace:

Active Directory/Open Directory/LDAP – zadejte informace pro připojení k serveru (název serveru, přihlašovací jméno a heslo).
Síť MS Windows – zadejte název pracovní skupiny a přihlašovací údaje.
VMwarezadejte informace pro připojení k VMWare vCenter Serveru (název nebo IP adresu serveru a přihlašovací údaje).

Nastavení připojení k serveru:

Server – název nebo IP adresa doménového řadiče.
Uživatelské jméno – zadejte údaje pro přihlášení k doménovému řadiči ve formátu doména\uživatel.
Heslo – zadejte heslo k uživatelskému účtu.
Použít LDAP místo Active Directory –  po vybrání této možnosti můžete zadat detailní informace pro připojení k serveru. Případně využijte Předvolby, ze kterých vyberte typ vašeho serveru. Následně dojde k načtení výchozích parametrů, které můžete jednoduše upravit.

 

Nastavení synchronizace:

Distinguished name – cesta (Distinguished Name) k uzlu ve stromové struktuře Active Directory. Pokud ponecháte toto pole prázdné, synchronizuje se celý AD strom.
Vyloučené distinguished name – pomocí této možnosti můžete vyloučit ze synchronizace konkrétní uzly stromové struktury Active.
Ignorovat deaktivované počítače (pouze v Active Directory) – vybráním této možnosti budou při synchronizaci skupiny přeskočeny deaktivované počítače v Active Directory.

icon_section Podmínky spuštění

Vyberte existující podmínku spuštění případně vytvořte novou.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití. Synchronizovány jsou standardně pouze počítače s Windows. Pokud máte ve Windows doméně také počítače s Linuxem, a chcete je pomocí této úlohy také synchronizovat, musíte dané počítače označit jako viditelné. Linuxové počítače ve Windows doméně nezobrazují žádný text ve vlastnostech počítače v ADUC (Active Directory Users and computers), proto je nutné tuto informaci zadat ručně.

Poznámka: Pro úspěšné párování počítačů s počítači načtenými s Active Directory je nutné mít aktivní reverzní DNS záznamy.