Přehledy

Přehledy představují nástroj pro získání dat z databáze v přehledné podobě. ERA nabízí velké množství předdefinovaných přehledů. Abyste snáze nalezli přehled, který vyhovuje vašim potřebám, jsou přehledy rozděleny do kategorií a u každého je uveden krátký popis. Pro zobrazení konkrétního přehledu jej vyberte ze seznamu a klikněte na tlačítko Vygenerovat.

Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, můžete si vytvořit novou šablonu s vlastními parametry. Pro více informací přejděte do kapitoly vytvoření nové šablony přehledu.

work_new_report_template

Na záložce Přehledy je v dolní části dostupné kontextové menu Šablony přehledů, které nabízí přístup k následujícím možnostem:

icon_copy Vygenerovat... – pokud máte vybranou šablonu přehledu, sesbírají se potřebná data a následně se rovnou zobrazí,

icon_plus Nová kategorie... – pro vytvoření nové kategorie zadejte její Název a Popis,

icon_plus Nová šablona přehledu... – vytvoří novou šablonu přehledu,

icon_edit Změnit... – umožní upravit existující šablonu přehledu,

icon_copy Kopírovat – tuto možnost použijte v případě, kdy chcete použít již existující přehled, ale chcete v něm provést pouze drobné změny,

icon_delete Odstranit – odstraní vybranou šablonu přehledu,

icon_copyImport – vyberte soubor se šablonou přehledu, který chcete importovat do seznamu,

icon_exportExport – vybraný přehled včetně dat bude uložen do .txt souboru.