Předpoklady pro instalaci ERA Serveru na Linuxu

Pro samostatnou instalaci komponent ERA Serveru na Linuxu je nutné splnit následující předpoklady:

Musíte mít platnou licenci.
Nainstalovaný a nakonfigurovaný databázový server s účtem roota (uživatelský účet nemusí být vytvořen před instalací, instalátor jej dokáže vytvořit).
Na lokálním počítači nainstalovaný ODBC ovladač pro připojení k databázovému serveru (MySQL / MS SQL).
apt-get install unixodbc libmyodbc
yum install mysql-connector-odbc

Poznámka: Pro bezproblémové připojení ERA Serveru k MySQL databázi doporučujeme nainstalovat unixODBC_23 balíček (nikoli výchozí unixODBC). To platí především pro SUSE Linux.

Instalační balíček serveru musí být nastaven jako spustitelný.
chmod +x Server-Linux-x86_64.sh
Musíte mít nainstalované OpenSSL minimálně ve verzi openssl-1.0.1e-30.
Na linuxovém serveru bez grafického rozhraní je nutné pro správné zobrazování přehledů (serverová úloha Generování přehledu) nainstalovat xvfb balíček na servery bez grafického rozhraní
apt-get install xvfb (Debian, Ubuntu distribuce)
yum install xorg-x11-server-Xvfb (Red Hat, Fedora distribuce)
Pro úspěšné nasazení ERA Agenta na Linuxu je nutné nainstalovat cifs-utils balíček.
apt-get install cifs-utils (Debian, Ubuntu distribuce)
yum install cifs-utils (CentOS, Red-Hat, Fedora distribuce)
Musí mít nainstalovány knihovny Qt4 pro tisk do PDF a PS. Všechny Qt4 závislosti se doinstalují automaticky.
apt-get install libqtwebkit4 (Ubuntu distribuce)

Poznámka: V oficiálních repozitářích CentOS nemusíte najít všechny požadované balíčky. V takovém případě musíte použít repozitář třetí strany (například EPEL) nebo si balíky na cílové stanici zkompilovat ručně.

Pro synchronizaci s Active Directory prostřednictvím protokolu Kerberos je nutné doinstalovat kinit + klist. Dále je nutné správně Kerberos nakonfigurovat v souboru /etc/krb5.conf.
apt-get install krb5-user (Debian, Ubuntu distribuce)
yum install krb5-workstation (CentOS, Red-Hat, Fedora distribuce)
Pro přihlášení do ERA Web Console prostřednictvím doménového účtu a NTML autentifikaci pro odesílání e-mailů doinstalovat wbinfo + ntlm_auth
apt-get install winbind (Debian, Ubuntu distribuce)
yum install samba-winbind-clients (CentOS, Red-Hat, Fedora distribuce)
Pro synchronizaci s Active Directory doinstalovat ldapsearch.
apt-get install ldap-utils (Debian, Ubuntu distribuce)
yum install openldap-clients (CentOS, Red-Hat, Fedora distribuce)
Pro odesílání SNMP trapů doinstalovat snmptrap. Mějte na paměti, že je nutné SMP dále nakonfigurovat.
apt-get install snmp (Ubuntu distribuce)
yum install net-snmp-utils (CentOS, Red-Hat, Fedora distribuce)
Na systémech s aktivovaným SELinux (CentOS, Fedora, RHEL) doinstalovat SELinux devel balíček.
apt-get install selinux-policy-dev (Debian, Ubuntu distribuce)
yum install policycoreutils-devel (CentOS, Red-Hat, Fedora distribuce)

Poznámka: ERA Server ukládá do databáze velké bloky dat, proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly Řešení nejčastějších problémů.