Předpoklady pro instalaci Mobile Device Connector na Windows

Pro instalaci Mobile Device Connector na počítač s Windows musí počítač splňovat následující předpoklady:

Musíte mít dostupné a ve firewallu otevřené potřebné porty – seznam všech portů naleznete v této kapitole.
Nastavení firewallu – pokud z testovacích důvodů instalujete Mobile Device Connector na ne-serverový operační systém (například Windows 7), vytvořte ve firewallu následující porty:

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, TCP port 9980

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, TCP port 9981

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\Server\ERAServer.exe, TCP port 2222

Poznámka: Cesty k .exe souborům mohou být odlišné, v závislosti na verzi operačního systému a složce, do které jste komponenty ERA infrastruktury nainstalovali.

Musíte mít nainstalován Java Runtime Environment (JRE), který stáhnete z tohoto odkazu: http://java.com/en/download/. Doporučujeme používat vždy nejnovější verzi.
Pokud budete instalovat dodávaný Microsoft SQL Server Express 2008 R2, musíte mít nainstalován Microsoft .NET Framework 3.5. Pokud používáte Windows Server 2008 a novější, můžete tuto součást nainstalovat prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi (viz obrázek níže). Pokud používáte Windows Server 2003, stáhněte si .NET Framework 3.5 z tohoto odkazu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

install_net_framework

Poznámka: Pokud se při instalaci ESET Remote Administrator rozhodnete pro Microsoft SQL Server Express, nebude možné instalaci dokončit na doménovém řadiči. To platí také pro případ, že používáte Microsoft SBS. Pokud používáte Microsoft SBS, doporučujeme ESET Remote Administrator nainstalovat na jiný server nebo při instalaci nevybírat Microsoft SQL Server Express (v tomto případě musíte použít vlastní SQL nebo MySQL Server pro instalaci ERA databáze).

Poznámka: ERA Server ukládá do databáze velké bloky dat, proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly Řešení nejčastějších problémů.

Důležité: Při instalaci musíte vybrat SSL certifikát v .pfx formátu, který je používán pro ověřování komunikace. Doporučujeme použít certifikát vygenerovaný certifikační autoritou. Certifikáty podepsané samy sebou totiž neakceptují všechna mobilní zařízení.

Důležité: Při offline instalaci vyberte exportovaný klientský certifikát, případně zadejte také heslo k certifikátu. Pokud používáte vestavěnou ERA certifikační autoritu není nutné vybrat její certifikát. V opačné případě vyberte certifikát vlastní certifikační autority.