Předpoklady pro instalaci Mobile Device Connector na Linuxu

Pro samostatnou instalaci MDM na Linuxu je nutné splnit následující předpoklady:

Nainstalovaný a nakonfigurovaný databázový server s účtem roota (uživatelský účet nemusí být vytvořen před instalací, instalátor jej dokáže vytvořit).
Na lokálním počítači nainstalovaný ODBC ovladač pro připojení k databázovému serveru (MySQL / MS SQL).
apt-get install unixodbc libmyodbc
yum install mysql-connector-odbc

Poznámka: Pro bezproblémové připojení MDM k MySQL databázi doporučujeme nainstalovat unixODBC_23 balíček (nikoli výchozí unixODBC). To platí především pro SUSE Linux.

Instalační balíček MDM musí být nastaven jako spustitelný.
chmod +x MDMCore-Linux-x86_64.sh
Po dokončení instalace ověřte, zda služba MDMCore běží pomocí příkazu:
service mdmcore status nebo systemctl status mdmcore
Musíte mít nainstalované OpenSSL minimálně ve verzi openssl-1.0.1e-30.

Poznámka: ERA Server ukládá do databáze velké bloky dat, proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly Řešení nejčastějších problémů.

Důležité: Při instalaci musíte vybrat SSL certifikát v .pfx formátu, který je používán pro ověřování komunikace. Doporučujeme použít certifikát vygenerovaný certifikační autoritou. Certifikáty podepsané samy sebou totiž neakceptují všechna mobilní zařízení.

Důležité: Při offline instalaci vyberte exportovaný klientský certifikát, případně zadejte také heslo k certifikátu. Pokud používáte vestavěnou ERA certifikační autoritu není nutné vybrat její certifikát. V opačné případě vyberte certifikát vlastní certifikační autority.