Instalace Mobile Device Connector

Mobile Device Connector můžete nainstalovat na jiný server, než na kterém běží ERA Server. Pokud tedy chcete spravovat mobilní zařízení také ve chvíli, kdy jsou mimo vaši lokální síť, stačí do internetu vypublikovat pouze server, na kterém je nainstalován MDM.

Pro instalaci Mobile Device Connector na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci.
2.Spusťte instalaci prostřednictvím instalačního balíčku a odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).
3.Klikněte na Procházet, vyberte SSL certifikát používaný pro komunikaci a zadejte heslo k certifikátu:

mdm_setup02

4.Doporučujeme ponechat automaticky zjištěný název serveru a předdefinované porty (9981 a 9980). Pokud použijete jiné porty, ujistěte se, zda je máte také povoleny ve firewallu a ostatní zařízení jsou na těchto portech schopna se připojit k serveru.

mdm_setup03

5.Nastavte připojení k databázi.
Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication
ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server
Název databáze: ponechte prázdné, pokud chcete použít výchozí název
Název serveru: název nebo IP adresa databázového serveru
Port používaný pro připojení k serveru
Přihlašovací údaje databázového administrátora

Poznámka: Doporučujeme použít stejnou databázi, kterou používá ERA Server.

mdm_setup07

6.Vyberte databázového uživatele, který má přístup k databázi MDM. Můžete použít existujícího uživatele nebo vytvořit nového.
7.Zadejte název serveru (nebo IP adresu, kterém běží ERA Server) a port (standardně 2222).

Dále vyberte způsob instalace:

Asistovaná instalace – v průběhu instalace se certifikáty stáhnou z ERA Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ERA Web Console),
Offline instalace – v tomto případě potřebujete mít exportován klientský certifikát, případně certifikační autority, pokud používáte vlastní.

 

Asistovaná instalace:

8.Zadejte Název serveru (nebo IP adresu) a port (standardně 2222). Dále zadejte také přihlašovací údaje k ERA Web Console.
9.Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte certifikát.
10.Vyberte cestu pro instalaci MDM (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.

Offline instalace:

8.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte klientský certifikát, případně zadejte také heslo k certifikátu. Pokud používáte vestavěnou ERA certifikační autoritu není nutné vybrat její certifikát.

Poznámka: Pokud používáte vlastní certifikáty (odlišné od těch vygenerovaných při instalaci ESET Remote Administrator), ujistěte se, že máte exportovány správné certifikáty. V opačném nedojde ke spojení s ERA Serverem.

9.Vyberte cestu pro instalaci MDM (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.

Po dokončení instalace ověřte, zda Mobile Device Connector běží. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu https://nazev_vaseho_serveru:registracni_port (například https://eramdm:9980). Pokud instalace byla úspěšná, měla by se zobrazit následující zpráva:

mdm_check

Tuto adresu můžete použít také pro ověření dostupnosti MDM serveru nejen v rámci sítě, ale také z internetu. Pokud server není dosažitelný, zkontrolujte nastavení firewallu a konfiguraci vaší sítě.

Po nainstalování Mobile Device Connector jej aktivujte prostřednictvím vaší licence na produkty ESET Endpoint:

1.Přidejte licenci do ERA prostřednictvím kroků uvedených v této kapitole.
2.Pro aktivaci Mobile Device Connector použijte klientskou úlohu Aktivace aplikace. Postup je identický jako u aktivace bezpečnostního produktu ESET.