Microsoft Hyper-V

Nasazení OVF šablony v Microsoft Hyper-V

validation-status-icon-infoPoznámka: Aby byl virtuální stroj s ERA dostupný z internetu musíte mít správně nastaven port forwarding na routeru.

1.Rozbalte OVA soubor (ERA_Server.ova) například prostřednictvím 7-Zip. Po rozbalení uvidíte mj. soubor .vmdk (například ERA_Server-disk1.vmdk, pokud jste použili ERA_Server.ova).
2.Stáhněte si a nainstalujte Microsoft Virtual Machine Converter 3.0 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497.
3.Ujistěte se, že máte nainstalován Windows PowerShell 3.0 a novější:
a.Otevřete příkazový řádek (cmd.exe).
b.Zadejte příkaz powershell a potvrďte klávesou Enter.
c.Prostřednictvím PowerShell spusťte příkaz $PSVersionTable.
d.Pokud ve výpisu uvidíte PSVersion 3.0 (a novější), pokračujte krokem 5. V opačném případě si stáhněte a doinstalujte Windows Management Framework 3.0 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595.
e.Opakujte sekvenci příkazů a. až d., pro ověření, že máte nainstalovánu podporovanou verzi PowerShell. Poté pokračujte krokem 5.
4.Otevřete PowerShell jako správce a postupujte podle následujících kroků.
5.Naimportujte modul MvmcCmdlet.psd1' pomocí příkazu:
import-Module 'C:\Program Files\Microsoft Virtual Machine Converter\MvmcCmdlet.psd1'
6.Úspěšný import ověřte příkazem:
get-command -Module mvmccmdlet
7.Převeďte .vmdk disk, který jste si rozbalili v kroku 1 (například ERA_Server-disk1.vmdk, pokud nasazujete ERA Server):
a.Pokud používáte Windows 7, použijte VHD formát:
ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <path>\ERA_Server-disk1.vmdk -DestinationLiteralPath <output-dir> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhd
b.Pokud používáte Windows 8 a novější, použijte VHDX formát:
ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <path>\ERA_Server-disk1.vmdk -DestinationLiteralPath <output-dir> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhdx

Poznámka: Cesta ke zdrojovému .vmdk souboru nesmí obsahovat mezery.

8.Připojte se k Hyper-V.
9.Vytvořte nový virtuální stroj jako generaci 1, přiřaďte mu alespoň 4 jádra a 4 GB RAM a jako disk použijte disk zkonvertovaný v kroku 7.
10. Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka:

OVA_deploy

11.Upravte konfigurační soubor ovf.xml podle svých představ. Pro úpravu konfigurace postupujte podle následujících kroků:

Přejděte do režimu úprav stisknutím klávesy Enter, zadejte výchozí heslo eraadmin a opět stiskněte klávesu Enter.

VA_enter_management

Vyberte možnost Exit console akci potvrďte stisknutím klávesy Enter.

VA_exit_management

Do terminálu zadejte příkaz nano ovf.xml a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

VA_ovf_edit1

Prostřednictvím editoru nano upravte OVF šablonu serveru. Přímo v konfiguračním.

Poznámka: Vysvětlení jednotlivých parametrů naleznete přímo v konfigurační šabloně (anglicky). Níže uvádíme vzorovou konfiguraci s připojením do domény a síťového adaptéru.

Zadejte Fully qualified hostname pro tento virtuální stroj.

VA_ovf_edit2

Definujte heslo pro přístup do VM, databáze, certifikační autoritě a do Web Console.
Nastavte jazyk, ve kterém chcete zapsat data do databáze. Pro češtinu zadejte cs-CZ.

VA_ovf_edit3

Workgroup nebo NetBIOS jméno pro tento virtuální stroj.
Pokud chcete rovnou provést synchronizaci s Active Directory zadejte doménu a další níže uvedené parametry. V opačném případě ponechte tyto parametry prázdné.
Doménový řadič pro tento server – pokud DNS server nepřeloží název serveru, zadejte jako DNS server IP adresu doménového řadiče.
Administrátorský účet pro připojení do domény.
Heslo k účtu administrátora, pod kterým se připojujete do domény.
V případě potřeby zadejte rovnou název SNMP serveru, na který se budou zasílat SNMP trapy.
Rozhodněte se, zda chcete aktivovat Apache HTTP Proxy (True, False).

VA_ovf_edit4

Pokud nepoužíváte DHCP, zadejte IP adresu, masku a bránu.
V případě DHCP specifikujte doménový server pro tento virtuální stroj (IP adresa) – doména z FQDN se použije pro krátký DNS název.
Volitelně zadejte alternativní doménový server pro tento virtuální stroj (IP adresa).

Pomocí kláves Ctrl+X ukončete editor nano. Při ukončení budete vyzváni k uložení změn. Změny uložte stisknutím klávesy Y. Pokud nechcete změny uložit, stiskněte klávesu N nebo Ctrl+C.

VA_ovf_edit5

Pomocí klávesy Enter potvrďte uložení změn do ovf.xml souboru.

VA_ovf_edit6

Appliance restartujte pomocí příkazu shutdown -r now.

VA_ovf_edit7