Začínáme

ESET Remote Administrator (ERA) je aplikace, která umožňuje spravovat bezpečnostní produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti. Prostřednictvím ESET Remote Administrator můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a hrozby v síti.

ESET Remote Administrator neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu, tu zajišťuje bezpečnostní produkt ESET nainstalovaný na cílovém zařízení. V závislosti na platformě se může jednat například o ESET Endpoint Security nebo ESET File Security pro Microsoft Windows Server.

ESET Remote Administrator 6 je založen na těchto principech:

1.Centrální správa celou vaši síť můžete konfigurovat i sledovat z jednoho místa,
2.Škálovatelnost – systém můžete nasadit v malých sítích stejně tak je navržen pro běh ve velkých podnikových prostředích. Snadno jej upravíte vaší rostoucí infrastruktuře.

Nápověda ESET Remote Administrator vás seznámí s produktem. Doporučujeme vám nejprve prostudovat níže uvedené kapitoly a seznámit se s nejčastěji používanými součástmi ESET Remote Administrator:

Architektura ESET Remote Administrator
Proces instalace a nasazení
Nasazení ERA Agenta pomocí GPO nebo SCCM
První kroky po instalaci ESET Remote Administrator
Seznámení s ERA Web Console
Práce s ESET Remote Administrator
Administrace
Migrační nástroj