Instalace balíčku

ERA instalátor (all-in-one) je dostupný pouze pro operační systém Windows. Součástí tohoto instalátoru je průvodce, prostřednictvím kterého nainstalujete všechny komponenty ERA. Po spuštění instalátoru jsou k dispozici dva způsoby instalace:

Instalace ESET Remote Administrator Server
Instalace ESET Remote Administrator Proxy

Instalace ESET Remote Administrator Server

Pro instalaci postupujte podle následujících kroků, prohlédněte toto video nebo tento článek z Databáze znalostí.
1.Spusťte instalační balíček a vyberte možnost ESET Remote Administrator Server.

Poznámka: Pokud chcete instalovat ERA na failover cluster, musíte nainstalovat všechny komponenty jednotlivě.

2.Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Pokud nemáte vlastní databázový server, můžete nainstalovat Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, který je součástí instalačního balíčku. Mějte na paměti, že maximální velikost databáze v Microsoft SQL Server 2008 R2 Express je 10 GB. Nainstalovat můžete také ERA Web Console, Mobile Device Connector, Apache HTTP Proxy a Rogue Detection Sensor.
3.Zadejte platný licenční klíč nebo vyberte možnost Aktivovat později.
4.Pokud jste vybrali instalaci SQL Express databázi, k ověření údajů pro připojení k databázi dojde automaticky a instalace bude pokračovat krokem 8.
5.V případě, že jste vybrali jiný typ databáze specifikujte možnosti Spustit službu pod účtem. Pod tímto účtem se spustí služba ESET Remote Administrator. Dostupné možnosti:
a.Účet síťové služby
b.Uživatelem definovaný: doména/jméno_uživatele
6.Nastavte připojení k databázi. Do databáze jsou ukládána všechna data, od přihlašovacích údajů k ERA Web Console po protokoly z klientů.
a.Databáze: MySQL/MS SQL
b.ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/SQL Server
c.Název serveru: Název nebo IP adresa databázového serveru
d.Port používaný pro připojení k serveru
e.Přihlašovací údaje databázového administrátora

Následně dojde k ověření připojení k databázi. V případě úspěšného připojení můžete pokračovat na další krok.

7.Vyberte databázového uživatele, který má přístup k databázi ESET Remote Administrator. Můžete použít existujícího uživatele nebo vytvořit nový.
8.Nastavte si heslo pro přístup k ERA Web Console.
9.ESET Remote Administrator používá pro ověření komunikace mezi klientem a serverem certifikáty. Vybrat můžete vaše vlastní certifikáty nebo nechat ERA Server vygenerovat nové certifikáty.
10. Volitelně zadejte informace o certifikační autoritě a nastavte. Certifikační autoritu ESET Remote Administrator vytvořte kliknutím na tlačítko Další. Pokud si nastavíte vlastní heslo, zapamatujte si jej!
11. V případě potřeby vyberte pro instalaci ERA Serveru jinou složku. Instalaci zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.
12. Po dokončení instalace se zobrazí informace "Instalace ESET Remote Administrator Server byla úspěšná" společně s odkazem pro přístup do ERA Web Console. Otevřete si ERA Web Console a instalátor ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Poznámka: Pokud instalace skončí chybou 2068052081, přejděte do FAQ pro více informací o řešení tohoto problému.

Instalace ESET Remote Administrator Proxy

1.Spusťte instalační balíček a vyberte možnost ESET Remote Administrator Proxy.
2.Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat. Pokud nemáte vlastní databázový server, můžete nainstalovat Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, který je součástí instalačního balíčku. Mějte na paměti, že maximální velikost databáze v Microsoft SQL Server 2008 R2 Express je 10 GB. Nainstalovat můžete také RD Sensor.
3.Nastavte připojení k databázi:
a.Databáze: MySQL/MS SQL
b.ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/SQL Server
c.Název serveru: Název nebo IP adresa databázového serveru
d.Port používaný pro připojení k serveru
e.Přihlašovací údaje databázového administrátora

Následně dojde k ověření připojení k databázi. V případě úspěšné připojení můžete pokračovat na další krok.

4.Vyberte port, kterou bude proxy používat pro komunikaci. Standardně se používá port 2222.
5.Zadejte údaje pro připojení proxy k ESET Remote Administrator – název serveru nebo IP adresu a port serveru.
6.Vyberte klientský certifikát a zadejte heslo k certifikátu. Volitelně přidejte certifikační autoritu. Ta je nutná pouze v případě použití nepodepsaných certifikátů.
7.V případě potřeby vyberte pro instalaci ERA Proxy jinou složku. Instalaci zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.
8.Kromě ERA Proxy se nainstaluje také ERA Agent.