Instalace na Linux krok za krokem

V této části si ukážeme, jak krok za krokem nainstalovat ERA Server a ERA Web Console na Linux. Instalace vyžaduje, abyste měli oprávnění pro použití příkazů sudo, resp. root.

Vyberte si postup v závislosti na tom, jakou linuxovou distribuci používáte:

oDebian a Ubuntu distribuce
oCentOS, RedHat a Fedora distribuce

Před zahájení instalace ověřte, zda máte nainstalován databázový server a máte na něj přístup. Pokud žádný databázový server nemáte, musíte si jej nainstalovat. Postup instalace ERA si budeme ukazovat na již běžící MySQL.

Debian a Ubuntu distribuce

1.Nainstalujte závislosti pro ERA Server:

sudo apt-get install xvfb cifs-utils unixodbc libmyodbc

2.Přejděte do složky, kde máte stažený instalační skript ERA Server a nastavte jej tak, aby byl spustitelný:

chmod +x Server-Linux-x86_64.sh

3.Otevřete konfigurační soubor /etc/odbcinst.ini a ověřte, že je sekce [MySQL] nakonfigurována stejně jako v níže uvedeném příkladu:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver      = libmyodbc.so
Setup       = libodbcmyS.so
Driver64    = libmyodbc.so
Setup64     = libodbcmyS.so

4.Otevřete konfigurační soubor MySQL /etc/mysql/my.cnf nebo /etc/my.cnf) a přidejte do něj řádek:

[mysqld]
max_allowed_packet=33M

5.Restartujte MySQL službu:

sudo service mysql restart nebo sudo systemctl restart mysql

6.Upravte instalační parametry a spusťte instalaci ERA Serveru. Pro více informací přejděte do této kapitoly.
7.Nainstalujte Apache Tomcat společně se závislostmi:

sudo apt-get install openjdk-7-jdk tomcat7

8.Zkopírujte balíček ERA Web Console (era.war) do složky Tomcat s webovými aplikacemi:

sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/

9.Restartujte Tomcat službu (název služby může být tomcat nebo tomcat7):

sudo service tomcat7 restart nebo sudo systemctl restart tomcat7

Po dokončení instalace by se po zadání níže uvedené adresy do internetového prohlížeče měla zobrazit přihlašovací obrazovka ERA Web Console:

http://localhost:8080/era na lokálním stroji, http://IP_ADRESA_NEBO_NAZEV_SERVERU:8080/era v případě vzdáleného přístupu.
 

CentOS, RedHat a Fedora distribuce

1.Nainstalujte závislosti pro ERA Server:

sudo yum install mysql-connector-odbc xvfb xorg-x11-server-Xvfb cifs-utils

2.Přejděte do složky, kde máte stažený instalační skript ERA Server a nastavte jej tak, aby byl spustitelný:

chmod +x Server-Linux-x86_64.sh

3.Otevřete konfigurační soubor MySQL /etc/mysql/my.cnf (nebo /etc/my.cnf) a přidejte do něj řádek:

[mysqld]
max_allowed_packet=33M

4.Restartujte MySQL službu:

sudo service mysql restart nebo sudo systemctl restart mysql

5.Upravte instalační parametry a spusťte instalaci ERA Serveru. Pro více informací přejděte do této kapitoly.
6.Nainstalujte Apache Tomcat společně se závislostmi:

yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

7.Zkopírujte balíček ERA Web Console (era.war) do složky Tomcat s webovými aplikacemi:

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

8.Restartujte Tomcat službu (název služby může být tomcat nebo tomcat7):

sudo service tomcat restart nebo sudo systemctl restart tomcat
 

Po dokončení instalace by se po zadání níže uvedené adresy do internetového prohlížeče měla zobrazit přihlašovací obrazovka ERA Web Console:

http://localhost:8080/era na lokálním stroji, http://IP_ADRESA_NEBO_NAZEV_SERVERU:8080/era v případě vzdáleného přístupu.