Failover Cluster – Windows

Níže uvádíme postup pro instalaci ESET Remote Administrator v prostředí Failover Cluster provozovaného na Windows:

1.Vytvořte Failover Cluster. Měl by mít sdílený disk, IP adresu a jméno.
a.Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2012
b.Návod pro vytvoření failover clusteru na Windows Server 2008
2.Nainstalujte ERA Server a ERA Agent na aktivní uzel. Data aplikací uložte na sdílený disk clusteru.
3.Změňte aktivní uzel a opakujte krok 2.
4.Ve správci clusteru vytvořte dvě služby: ERA Agent a ERA Server.
5.Nastavte vhodně závislosti: služby by se měly spustit po inicializaci zdrojů. ERA Agent by měl být závislý na službě ERA Server.
6.Do clusteru není možné nainstalovat ERA databázi ani ERA Web Console.

Poznámka: ERA Server není možné na Failover Cluster nainstalovat prostřednictvím all-in-one instalační balíčku. Na Failover Cluster nainstalujte jednotlivé komponenty ERA infrastruktury samostatně.