Instalace

Instalaci ESET Remote Administrator (ERA) můžete provést několika způsoby. Nejjednodušším způsobem je spuštění ESET Remote Administrator instalátoru (all-in-one), který nainstaluje ESET Remote Administrator na jeden stroj společně se všemi komponentami. Při ruční instalaci jednotlivých komponent můžete nainstalovat komponenty samostatně na rozdílné stroje. To vám umožní přizpůsobit si instalaci ESET Remote Administrator vašim potřebám. Pokud chcete ERA provozovat ve virtualizovaném prostředí, využijte pro instalaci Virtual Appliance.

Instalátor ESET Remote Administrator je v několika formách dostupný na webové stránce společnosti ESET v sekci Stáhnout > Firmy > Remote Administrator 6. Stáhnout si můžete:

ERA instalátor (zip soubor),
Samostatné instalační soubory jednotlivých komponent,
ISO obraz obsahující všechny výše uvedené instalační soubory ESET Remote Administrator,
Virtual appliance (OVA soubor).

 

Pro instalaci ESET Remote Administrator postupujte podle těchto kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci,
2.Vyberte instalační balíček (all-in-one ERA instalátor), jednotlivé komponenty pro Windows nebo Linux. Případně použijte Virtual appliance (OVA soubor) nebo ISO obraz se všemi instalačními soubory,
3.V závislosti na způsobu instalace postupujte podle instrukcí uvedených v dalších kapitolách.
4.V případě potřeby nainstalujte volitelné komponenty (ERA Proxy server, RD Sensor, Mobile Device Connector)

Po dokončení instalace se připojte k ERA Serveru prostřednictvím ERA Web Console a proveďte prvotní konfiguraci ERA.