Enterprise prostředí

Ve velkých enterprise prostředích (100 000 klientů a více) doporučujeme nainstalovat další komponenty ERA. Jedním z nich je RD Sensor, který vám pomůže s nalezením počítačů v síti. Další součástí jsou ERA Proxy, které snižují zatížení sítě – velké množství klientů se nepřipojuje přímo v ERA Serveru, ale právě prostřednictvím ERA Proxy. Stále můžete mít klienty, kteří se mohou připojovat přímo k hlavnímu serveru. SQL databáze může být v tomto případě nasazena na failover cluster pro zajištění redundance.

ds_high_availability_enterprise