Správa uživatelů

Doporučujeme vytvořit další uživatelské účty a přiřadit jim oprávnění pouze taková, která konkrétní uživatelé potřebují.