Statické skupiny

Statické skupiny jsou určeny pro ruční třídění počítačů do skupin a podskupin. Vytvořit si můžete libovolnou statickou skupinu a ručně do ní přesunout požadované počítače. Mějte na paměti, že počítač se může nacházet pouze v jedné statické skupině.

Předdefinovány jsou dvě statické skupiny:

Všechna zařízení – hlavní skupina pro všechny počítače připojené k ERA Serveru. Používá se pro aplikování výchozí politiky na všechny počítače. Skupina je zobrazena vždy, a není možné změnit její název, jinak ji upravit nebo odstranit.
Skupina Ztráty a nálezy je potomkem skupiny Všechna zařízení. Při prvním připojení klienta k ERA Serveru je počítač automaticky umístěn do této skupiny. Skupinu můžete přejmenovat, nebo přesunout do jiné skupiny, ale nemůžete ji odstranit.

Statickou skupinu můžete vytvořit v hlavním menu na záložce Administrace > Skupiny kliknutím na tlačítko Nová statická skupina.