Nová šablona dynamické skupiny

V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko Nová šablona.

icon_section Obecné

1.Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

admin_new DG_template

icon_section Výraz

Z rozbalovacího menu operace vyberte logických operátor.

AND – všechny definované podmínky musí být splněny.
OR alespoň jedna z definovaných podmínek musí být splněna.
NAND alespoň jedna z podmínek nesmí být splněna.
NOR – žádná z podmínek nesmí být splněna.

Například vyberete-li AND, počítač musí vyhovět všem podmínkám, aby byl zařazen do dynamické skupiny, která používá tuto šablonu.

Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte podmínku. Řekněme, že chcete vybrat všechny notebook zapojené do elektrické sítě. Vyberte Hardware > Běží na baterii > =(rovná se) > Nenabíjí se.
Klikněte na + Přidat pravidlo a zadejte druhou podmínku (počet podmínek není omezen). Vyberte OS edice > OS typ > =(rovná se) > Windows 8.1 (zadejte tuto hodnotu do prázdného pole).

Pokud klient vyhoví oběma podmínkám, zobrazí se v dynamické skupině.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.

Příklad

V níže uvedeném příkladu vytvoříme šablonu pro skupinu s klienty, na kterých je nainstalován produkt ESET Endpoint Security. Nově vytvářenou šablonu doporučujeme pojmenovat výstižně a přidat k ní popis.

1.V části Výraz přidejte nové pravidlo a vyberte Instalované aplikace > Název aplikace.
2.Z rozbalovacího menu vyberte možnost = (rovná se) a zadejte ESET Endpoint Security.
3.Vytvoření nové šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.