Seznámení s ERA Web Console

ESET Remote Administrator Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého můžete ovládat ERA Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních produktů ESET. Webovou konzoli ERA si zobrazíte na jakémkoli zařízení s internetovým prohlížečem.

Základní principy pro používání uživatelského rozhraní:

Jméno aktuálně přihlášeného uživatele je zobrazeno v pravém horním rohu společně se zbývajícím intervalem do automatického odhlášení. Odhlásit se můžete kdykoli kliknutím na ikonu umístěnou vlevo od zobrazeného času zbývajícího do automatického odhlášení. Při neaktivitě budete automaticky odhlášeni po uplynutí zobrazeného intervalu a následně se budete muset znovu přihlásit.
Pro zobrazení Nápovědy související s danou stránkou můžete kliknout na ikonu ? umístěnou v horní části obrazovky.
Hlavní menu je neustále dostupné v levé části obrazovky, kromě případu, kdy je aktivní průvodce. Pro zobrazení jeho plné verze stačí najet kurzorem myši k levé straně obrazovky. V menu jsou kromě hlavních ovládacích prvků k dispozici také Rychlé odkazy a číslo verze ERA Web Console.
Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel se zobrazí kontextové menu.

dashboard

Obrazovky se stromovou strukturou mají specifické ovládací prvky. Stromová struktura je zobrazena v levé části obrazovky a související akce jsou zobrazeny ve spodní části. Po kliknutí na položku stromu se v pravé části okna zobrazí podrobnější informace.

FS_Getting_to_know_Web_Console_tree

Prostřednictvím tabulek můžete spravovat  jednotlivé klienty nebo celé skupiny (pokud vyberete více řádků tabulky). Po kliknutí na řádek se zobrazí kontextové menu k dané položce. Data zobrazená v tabulkách můžete filtrovat a třídit prostřednictvím ikonek v horní části.

fs_getting_to_know_table

Objekty v ERA můžete upravovat prostřednictvím průvodců. Všichni průvodci mají společné prvky:

Jednotlivé kroky jsou zobrazeny pod sebou.
Kdykoli se můžete vrátit na předchozí krok.
Na neplatné zadání budete upozorněni ve chvíli, kdy přejdete na další pole.
Kdykoli si můžete rychle zobrazit chybně zadaná nebo chybějící data kliknutím na tlačítko Vyžadovaná nastavení.
Tlačítko Dokončit není dostupné, pokud nejsou všechny zadané údaje správné.

FS_Getting_to_know_Web_Console_wizard