Dynamické skupiny

Dynamické skupiny používají pro výběr počítačů šablonu se specifickými parametry. Vytvořenou šablonu můžete použít ve více dynamických skupinách. ERA standardně obsahuje několik předdefinovaných šablon a dynamických skupin pro základní třídění počítačů.

Dynamické skupiny jsou skupiny klientů, které byly sestaveny automaticky na základě specifických podmínek. Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které začnou vyhovovat podmínce budou do skupiny automaticky přidány. Výběr počítačů je oproti statické skupině prováděn automaticky na základě stanovených parametrů.

Všechny existující dynamické skupiny naleznete hlavním menu na záložce Administrace > Skupiny. Před vytvořením nové dynamické skupiny je nutné nejprve vytvořit novou šablonu.