Nasazení

Po úspěšné instalaci ESET Remote Administrator je potřeba nasadit ERA Agenta na počítače ve vaší síti, které chcete spravovat prostřednictvím ERA Serveru. ERA Agenta na počítače nasadíte pomocí následujících kroků:

1.Přidejte počítač do ERA,
2.Vytvořte úlohu pro nasazení ERA Agenta.

Po úspěšném nasazení ERA Agenta můžete na daný počítač provést vzdálenou instalaci bezpečnostního produktu ESET. Pro více informací přejděte do kapitoly Instalace aplikace.