Nasazení ERA Agenta na Windows

Pomocí následující kroků provedete lokální instalace ERA Agenta. Pro vzdálenou instalaci na více klientů přejděte do kapitoly Serverové úlohy > Nasazení ERA Agenta.

1.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci:
Nainstalovaný ERA Server a ERA Web Console (na serveru).
Vytvořený a na lokálním počítači stažený certifikát agenta.
Vytvořený a na lokálním počítači stažený certifikát certifikační autority.
Server musí být z lokálního počítače dosažitelný.

Poznámka: Při problém se vzdálenou instalací ERA Agenta (serverová úloha Nasazení ERA Agenta skončí chybou), přejděte do kapitoly Řešení problémů.

2.Spusťte instalaci prostřednictvím instalačního balíčku.
3.Zadejte Název serveru, na kterém běží ERA, a Port (standardně 2222).
4.Vyberte klientský certifikát, zadejte heslo k certifikátu (je-li použito). V případě, že používáte nepodepsané certifikáty, vyberte také certifikační autoritu.
5.Vyberte složku, do které chcete ERA Agenta nainstalovat.
6.Kliknutím na tlačítko Instalovat zahajte instalaci.

Poznámka: Pokud vyžadujete detailní informace o průběhu instalace, například pro řešení neúspěšné instalace, spusťte instalační .msi balíček s následujícími parametry:

msiexec /i program_installer.msi /lv* c:\temp\installer_log.txt

Pro úspěšné spuštění příkazu musí existovat složka c:\temp\.
Pro ověření úspěšné instalace a spojení se serverem si na klientovi otevřete soubor C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html.