Přiřazení politiky konkrétní skupině

Poté co politiku vytvoříte ji můžete jedním z následujících kroků přiřadit Statické nebo Dynamické skupině:

1. V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Politiky. Vyberte politiku, přejděte do části Skupiny a klikněte na tlačítko Přiřadit skupině.

admin_assign_policy

Ze seznamu vyberte požadovanou Skupinu.

admin_policies_assign_to_group

2.V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny, vyberte konkrétní skupinu, klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel a vyberte možnost Správa politik....

admin_new_policy_assign_wizard

Následně klikněte na tlačítko Přidat politiku. Vyberte politiky, které chcete přiřadit dané skupině a klikněte na tlačítko OK. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Uložit. Pro ověření, že je politika přiřazené skupině, přejděte do sekce Politiky a vyberte danou politiku. Následně uvidíte seznam skupin, které mají tuto politiku přiřazenou.

Poznámka: Pro více informací o politikách přejděte do kapitoly Politiky.