Řešení problémů

Pokud vzdálená instalace ERA Agenta nebyla úspěšná, postupujte podle následujících kroků pro zjištění a odstranění příčiny selhání instalace. Protože existuje mnoho důvodů, proč k situaci došlo, v této kapitole si ukážeme:

1. Kde získat chybové hlášení související s nepodařenou instalací,

2. Kde zjistit možné příčiny chyby,

3. Jak příčinu odstranit.

Windows

1. Pro zjištění příčiny neúspěšného nasazení ERA Agenta přejděte v hlavním menu na záložku Přehledy > Automatizace, vyberte přehled Informace o úlohách nasazení ERA Agenta za posledních 30 dní a z menu Šablony přehledů vyberte možnost Vytvořit nyní....
Následně se zobrazí tabulka s výpisem všech úloh a informacemi o nasazení ERA Agenta. Ve sloupci Průběh naleznete důvod neúspěšné instalace.

Pokud potřebujete detailní informace, změňte úroveň protokolování do trace protokolu. Pro změnu přejděte v hlavním menu ERA Web Console na záložku Administrace > Nastavení serveru > Rozšířená nastavení > Protokolování a z rozbalovacího menu vyberte položku Chyby. Následně znovu spusťte úlohu nasazení ERA Agenta, vyčkejte na selhání instalace a podívejte se do ERA Server trace protokolu na nejnovější záznamy pro zjištění příčiny selhání. V některých případech přímo v protokolu naleznete informace vedoucí k odstranění problému. Protokol naleznete na serveru ve složce: C:\Users\All Users\ESET\RemoteAdministrator\Server\Logs\trace.log

Poznámka: Změna protokolování na úroveň trace vyžaduje restart služby ESET Remote Administrator Server. Po aktivaci se začnou ve stejné složce jako trace.log vytvářet soubory traceAll bez přípony.

2. V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny selhání instalace:

Chybové zprávy

Možné důvody

Nelze se připojit

Klient není v síti dosažitelný
Nelze přeložit název klienta
Firewall blokuje komunikaci
Porty 2222 a 2223 nejsou ve firewallu otevřeny (na straně klienta i serveru)

Přístup odepřen

Účet administrátora nemá nastaveno heslo
Nedostatečná přístupová oprávnění
Administrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná
Administrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná

Je aktivní zjednodušené sdílení

Balíček nenalezen v repozitáři

Neplatný odkaz na repozitář
Repozitář není dostupný
V repozitáři se nenachází požadovaný balíček

3. Na základě zjištěné příčiny odstraňte problém znemožňující instalaci:

oKlient není v síti dosažitelný – vyzkoušejte z ERA Serveru ping na danou stanici, zda odpovídá; zkuste se vzdáleně připojit (například vzdálenou plochou).
oNelze přeložit název klienta – problém související s DNS můžete v některých případech identifikovat pomocí následujících kroků:

Do příkazového řádku na klientovi zadejte příkaz nslookup a doplňte jej o IP adresu nebo název serveru. Výsledek by se měl shodovat s informacemi zobrazenými po zadání příkazu ipconfig na serveru. Tedy po zadání příkazu nslookup a názvu serveru byste měli získat IP adresu serveru. Pro dokončení ověření správně nakonfigurované sítě proveďte ze serveru příkaz nslookup s dotazem na klienta, na kterého se nedaří vzdáleně nainstalovat ERA Agenta.

Ručně ověřte, zda v DNS záznamech nemáte duplicitní záznamy.

oFirewall blokuje komunikaci – zkontroluje nastavení Brány Windows Firewall na straně klienta i serveru, případně firewall třetí strany (pokud je nainstalován).
oPorty 2222 a 2223 nejsou ve firewallu otevřeny – viz výše. Ujistěte se, zda máte ve firewallu (na klientovi i serveru) otevřeny potřebné porty.
oÚčet administrátora nemá nastaveno heslo – nastavte heslo pro účet administrátora (nepoužívejte prázdné heslo)
oNedostatečná přístupová oprávnění – při vytváření úlohy pro nasazení ERA Agenta zkuste použít přihlašovací údaje doménového administrátora. Pokud je klientská stanice v pracovní skupině, použijte lokální účet administrátora.
oAdministrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná – klientská stanice musí mít povoleno sdílení zdroje ADMIN$. Pro ověření, zda je sdílení povoleno klikněte na Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Správa počítače > Sdílené složky > Sdílené složky.
oAdministrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná – na klientovi si otevřete příkazový řádek a zadáním níže uvedeného příkazu ověřte, zda může využívat IPC:

net use \\nazev_serveru\IPC$

kde nazev_serveru je název vašeho ERA Serveru

oJe aktivní zjednodušené sdílení – pokud se vám zobrazila zpráva "Přístup odepřen" a provozujete smíšené prostředí domény a pracovní skupiny, deaktivujte možnost Používat zjednodušené sdílení (Windows XP) resp. Používat průvodce sdílením (Windows Vista a novější) na počítačích, na které se nedaří vzdáleně nainstalovat ERA Agenta. Na Windows 7 změnu provedete pomocí následujících kroků:

Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávací pole zadejte výraz složky a z dostupných možností vyberte Možnosti složky. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Zobrazení a v sekci Upřesnit nastavení odškrtněte možnost Používat průvodce sdílením.

oNeplatný odkaz na repozitář – v hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Nastavení serveru. V sekci Rozšířená nastavení > Repozitář se ujistěte, zda máte zadanou správnou adresu k repozitáři.
oV repozitáři se nenachází požadovaný balíček – tato zpráva se obvykle zobrazí v případě, kdy se není možné připojit do ERA repozitáře. Zkontrolujte připojení k internetu.

Poznámka: Na nejnovějších operačních systémech Windows (Windows 7 a výše) musí být pro spuštění instalace ERA Agenta aktivován lokální účet Administrator.

Pro aktivaci účtu administrátora postupujte podle následujících kroků:

1.otevřete příkazový řádek s oprávněním administrátora
2.zadejte příkaz: net user administrator /active:yes

Linux a OS X

Pokud se nepodařilo ERA Agenta nasadit na Linux nebo OS X, obvykle problém souvisí s SSH. Ujistěte se, zda na klientovi běží SSH dameon.