Vzdálené nasazení ERA Agenta

ERA Agenta můžete nasadit vzdáleně přímo z ERA Web Console, případně pomocí GPO nebo SCCM.

Pro vzdálené nasazení ERA Agenta z ERA Web Console je nutné použít serverovou úlohu. Postupovat můžete podle následujících kroků nebo tohoto videa v Databázi znalostí.

Poznámka: Hromadné nasazení ERA Agenta doporučujeme nejprve otestovat na menším vzorku klientů. Před zahájením testování doporučujeme rovněž upravit interval komunikace ERA Agenta.

Pro vytvoření nové úlohy přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Serverové úlohy. Vyberte úlohu Nasazení ERA Agenta a klikněte na tlačítko Nová....

admin_agent_deployement

icon_section Obecné

Nejprve zadejte Název úlohy (například Nasazení agenta) a jako vyberte Typ úlohy vyberte Nasazení ERA Agenta. Pole Popis je nepovinné.

admin_server_tasks_wizard

icon_section Nastavení

Automaticky vybrat správného agenta – pokud máte v síti klienty s rozdílnými operačními systémy (Windows, Linux, OS X), vybráním této možnosti dojde před samotnou instalací k detekci operačního systému a následně se pro instalaci vyberte správný balíček ERA Agenta.
Cíle – kliknutím vyberte klienty, na které chcete úlohu odeslat.
Uživatelské jméno/Heslo – přihlašovací údaje uživatele, který má dostatečná oprávnění pro vzdálenou instalaci.
Název serveru (nepovinné) – zadejte název serveru, pokud je na straně klienta jiný, než na straně serveru.
Klientský certifikát/ERA certifikát – jedná se o bezpečnostní certifikát a certifikační autoritu pro instalace ERA Agenta. Vybrat můžete výchozí certifikát a certifikační autoritu nebo použít vlastní sadu certifikátů. Pro více informací o certifikátech přejděte do kapitoly certifikáty.
Vlastní certifikát – pokud jste vybrali možnost použít vlastní certifikát, vyberte jej v této sekci.
Heslo k certifikátu – heslo, které jste definovali při instalaci ERA Serveru, případně při vytváření vlastní certifikační autority nebo certifikátu.

Admin_new_server_task

Poznámka: ERA Server dokáže při instalaci ERA Agenta automaticky vybrat správný balíček v závislosti na operačním systému. Pokud chcete ručně vybrat balíček, který chcete na klienta nainstalovat, odškrtněte možnost Automaticky vybrat správného agenta a následně si z ERA repozitáře vyberte vhodný balíček.

icon_section Cíl

V této části můžete vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

admin_dg_tasks_target

Kliknutím na tlačítko Přidat cíle zobrazíte všechny statické a dynamické skupiny včetně jejich členů.

admin_dg_tasks_target_list

Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.

icon_section Podmínka spuštění – definuje, kdy se má úloha provést.

Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas. Úlohu můžete provést pouze jednou, naplánovat opakované spouštění nebo spuštění definovat pomocí CRON výrazu.
Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET Remote Administrator Server a získá informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost do, úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede.
Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Při definování události můžete vybrat typ protokolu, použít logický operátor a kritéria filtrování.
Při výskytu klienta v dynamické skupině – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny. Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.

Poznámka: Více informací naleznete v kapitole podmínky spuštění.

icon_section Rozšířená nastavení – tuto funkci můžete pro snížení počtu provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění "Při výskytu události" nebo "Při výskytu klienta v dynamické skupině" a zabránit tak nadměrnému spuštění úlohy. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.

Poznámka: Pokud se při vzdálené instalaci ERA Agenta setkáte s problémy (například selže serverová úloha Nasazení ERA Agenta), přejděte do kapitoly Řešení problémů.