Nasazení ERA Agenta prostřednictvím GPO

ERA Agenta můžete na klientskou stanici nainstalovat prostřednictvím GPO podle následujících kroků nebo tohoto návodu v Databázi znalostí.

1.Ze stránek společnosti ESET si stáhněte instalační .msi balíček ERA Agenta.
2.Vytvořte transformaci k instalační balíčku ERA Agenta.
3.Umístěte instalační .msi balíček ERA Agenta a transformační .mst soubor do sdílené složky, ke které má cílová stanice přístup.

Poznámka: Klientská stanice musí mít oprávnění pro čtení i zápis do této sdílené složky.

fs_agent_deploy_config08

4.Otevřete GPMC (Group Policy Management Console) a vytvořte nový objekt Group Policy, případně použijte již existující.

fs_agent_deploy_edit

5.V sekci Computer Configuration přejděte do větve Policies > Software Settings > Software Settings.
6.Klikněte pravým tlačítkem na Software installation, z kontextového menu vyberte Nový > Package... pro vytvoření nového konfiguračního balíčku.

fs_agent_deploy_config

7.Najděte instalační .msi balíček ERA Agenta. In the Open dialog box, type the full Universal Naming Convention (UNC) path of the shared installer package that you want to use. Například \\fileserver\share\filename.msi

Poznámka: Ujistěte se, že jste zadali UNC cestu.

fs_agent_deploy_config02

8.Klikněte na Open a jako režim nasazení vyberte možnost Advanced.

fs_agent_deploy_config04

9. Následně se zobrazí pokročilé možnosti nasazení, kdy přejděte na záložku Modifications. Klikněte na tlačítko Add... a vyberte transformační .mst soubor.

Poznámka: Cesta k transformačnímu souboru musí být stejná jako cesta v instalačnímu balíčku zadané v kroku 7.

fs_agent_deploy_config05

10.Kliknutím na tlačítko OK dokončete konfiguraci balíčku a přejděte na nasazení GPO.

fs_agent_deploy_config06