Nasazení ERA Agenta

Pro vzdálenou správu bezpečnostních řešení ESET prostřednictvím ERA Web Console je nutné na klientské stanici nasadit ERA Agenta.

ERA Agenta můžete na klienta nasadit jedním z následujících způsobů:

Vzdáleně – prostřednictvím serverové úlohy. Jedná se o nejvhodnější způsob pro hromadné nasazení. Případně můžete ERA Agenta nasadit pomocí GPO nebo SCCM.

Lokálně – ručním spuštěním instalačního balíčku nebo online instalátoru. Tento způsob je vhodný například při selhání vzdálené instalace.

Lokálně můžete ERA Agenta nasadit třemi způsoby:

Asistovaná instalace – instalace prostřednictvím instalačního balíčku, při které se certifikáty stáhnou z ERA Serveru automaticky (doporučovaný způsob při lokální instalaci),
Offline instalace – instalace prostřednictvím instalačního balíčku, při které vložíte během instalace exportované certifikáty ručně,
Online instalátor – instalace prostřednictvím skriptu vygenerovaného v ERA Web Console. Vhodný pro distribuci prostřednictvím e-mailu nebo výměnných médiích.

Serverovou úlohu Nasazení ERA Agenta můžete použít pro hromadné nasazení ERA Agenta na klientské počítače. Jedná se o pohodlný způsob distribuce, který provedete z ERA Web Console, kdy nemusíte ERA Agenta instalovat ručně na jednotlivé počítače.

ERA Agent představuje důležitou součást bezpečnostního řešení ESET, která běží na klientských počítačích a zajišťuje komunikaci s ERA Serverem..

Poznámka: Pokud se při vzdálené instalaci ERA Agenta setkáte s problémy (například selže serverová úloha Nasazení ERA Agenta), přejděte do kapitoly Řešení problémů.