Přidání počítačů do skupin

Jednotlivé počítače můžete přidat do skupiny a to buď statické nebo dynamické. To vám umožní vytvořit přehlednou strukturu počítačů, kterou si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Statické skupiny jsou spravovány ručně zatímco dynamické automaticky na základě specifických kritérií. Pokud skupině přiřadíte konkrétní politiku, úlohu a další konfiguraci, automaticky bude aplikována na všechny klienty, kteří se nacházejí v dané skupině. Rozdíl mezi skupinami a jejich úlohami/politikami je popsán níže:

Statické skupiny

Statické skupiny jsou skupiny s ručně vybranými klienty. Přidat nebo odebrat členy můžete pouze ručně, nikoli pomocí dynamických kritérií. Každý počítač může být pouze v jedné statické skupině.

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny jsou skupiny klientů, které byly sestaveny automaticky na základě specifických podmínek. Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které vyhovují podmínce budou do skupiny automaticky přidány – odtud název dynamické.