FAQ

Otázka: Proč musím instalovat doplněk Java na server? Nepředstavuje to bezpečnostní riziko?

Odpověď: ERA Web Console využívá ke svému běhu prostředí Java. Jedná se o průmyslový standard pro webové konzole a aplikace. ERA Web Console vyžaduje Java minimálně ve verzi 7. Přesto doporučujeme používat vždy nejnovější verzi.

Otázka: V trace protokolu ESET Rogue Detector se pravidelně zobrazuje chyba: 2015-02-25 18:55:04 Information: CPCAPDeviceSniffer [Thread 764]: CPCAPDeviceSniffer on rpcap://\Device\NPF_{2BDB8A61-FFDA-42FC-A883-CDAF6D129C6B} throwed error: Device open failed with error:Error opening adapter: The system cannot find the device specified. (20)

Odpověď: Jedná se o problém s WinPcap. Pro jeho vyřešení zastavte službu ESET Rogue Detector Sensor, přeinstalujte WinPcap (alespoň ve verzi 4.1.0) a restartujte službu ESET Rogue Detector Sensor.

Otázka: Jak snadno zjistím port, na kterém běží můj SQL Server?

Odpověď: Jedním ze způsobů je použít SQL Server Configuration Manager. Číslo portu zjistíte pomocí kroků uvedených na obrázku níže.

sql_server_config_manager

Otázka: Po instalaci SQL Express 2008, který byl součástí instalačního balíčku ERA, na Windows Server 2012 neběží SQL na standardním portu.

Odpověď: Ve většině případů je použit jiný než výchozí port, nejčastěji 1433.

Otázka: Jak v MySQL povolit příjem velkých paketů (big blocks)?

Odpověď: Otevřete si konfigurační soubor MySQL (my.ini ve Windows a my.cnf v Linuxu), najděte sekci [mysqld] a přidejte do něj nový řádek max_allowed_packet=33M (hodnota musí být minimálně 33M).

Otázka: Pokud nainstaluji SQL samostatně, jak mohu ručně vytvořit databázi pro ERA?

Odpověď: Není to potřeba. Databázi vytváří přímo instalační balíček Server.msi, nikoli instalační all-in-one balíček. All-in-one balíček pouze usnadňuje instalaci, především MS SQL Serveru.

Otázka: Dokáže ERA instalátor vytvořit novou databázi na již existujícím MS SQL Serveru, pokud při instalaci zadám platné přístupové údaje k serveru? Jaké verze MS SQL jsou podporovány?

Odpověď: Instalační balíček Server.msi dokáže vytvořit databázi na vašem MS SQL serveru. Podporován je MS SQL Server 2008, 2012 a 2014.

Otázka: Proč all-in-one instalační balíček ERA používá MS SQL ve verzi 2008 R2?

Odpověď: MS SQL 2008 R2 je použit z důvodu deklarované kompatibility s Windows XP a staršími systémy.

Otázka:  Co mám dělat, pokud instalace MSSQL skončí s chybou: -2068052081?

Odpověď: Restartujte počítač a zkuste to znovu. Pokud se problém neodstraní, odinstalujte ručně SQL Server Native Client a spusťte instalaci znovu. Pokud to nepomůže, odinstalujte všechny součásti Microsoft SQL Server, restartujte počítač a spusťte instalaci znovu.

Otázka: Co mám dělat, pokud instalace MSSQL skončí s chybou: -2067922943?

Odpověď: Ujistěte, že váš systém splňuje požadavky.

Otázka: Pokud instaluji na existující SQL Server, měl bych použít vestavěný režim ověřování?

Odpověď: Ne, protože tento režim může být na SQL Serveru zakázán. Jediným způsobem je přihlásit se k serveru zadáním uživatelského jména a hesla. Použijte tedy SQL Server autentifikaci nebo smíšený režim. Při ruční instalaci SQL serveru je nutné vytvořit heslo pro uživatele root (účet je pojmenován jako "sa", zkráceně security admin). Toto heslo je vyžadováno při instalaci ERA Serveru a může být vyžadováno také při jeho aktualizaci.

Otázka: ERA instalátor mě navedl na stažení Microsoft .NET Framework 3.5 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21), ale balíček nefunguje na čisté instalaci Windows Server 2012 R2 SP1.

Odpověď: Z důvodu bezpečnostní politiky Windows Server 2012 a novějších systémů není možné tento instalátor použít. Microsoft .NET Framework nainstalujte prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi.

Otázka: V systému mám již nainstalovaný Microsoft .NET 4.5 framework. Proč nestačí nejnovější verze .NET 4.5?

Odpověď: Protože .NET 4.5 není zpětně kompatibilní s .NET 3.5, který vyžaduje instalační balíček SQL Serveru.

Otázka: Je velmi obtížné zjistit, zda probíhá instalace MS SQL Serveru. Mohu nějak zjistit, co se děje, pokud instalace probíhá déle než 10 minut?

Odpověď: Instalace SQL Server může v některých případech trvat více než hodinu. Doba instalace závisí na výkonu systému. Pro instalaci je vybrán režim tiché instalace, proto není zobrazen žádný grafický průběh.

Otázka: Jak obnovím administrátorské heslo pro přístup do ERA Web Console (nastavené při instalaci ERA)?

Odpověď: Obnovit heslo můžete opětovným spuštěním instalátoru ERA a vybráním možnosti Opravit. Mějte na paměti, že tato akce vyžaduje heslo pro přístup do ERA databáze, pokud jste nepoužili Windows Authentication.

Poznámka: Při použití možnosti pro opravení instalace buďte obezřetní, můžete přijít o uložená data.

Otázka: V jakém formátu musí být soubor obsahující seznam počítačů, případně skupiny, který mohu importovat do ERA?

Odpověď: Soubor v následujícím formátu:

Všechna zařízení\Skupina1\SkupinaN\Počítač1
Všechna zařízení\Skupina1\SkupinaM\PočítačX

Kořenová skupina Všechna zařízení je povinná.