- A -

administrace

adware

agent

agent (Linux) - instalace

IconInstalace ERA Agenta na Linuxu
IconNasazení ERA Agenta na Linuxu

agent (Linux) - předpoklady

IconPředpoklady pro instalaci ERA Agenta na Linuxu
IconNasazení ERA Agenta na Linuxu

agent (OS X) - instalace

agent (OS X) - předpoklady

agent (Windows) - instalace

agent (Windows) - předpoklady

agent deployment GPO and SCCM

agregace

aktivace produktu

aktualizace databázového serveru

aktualizace komponent - linux

aktualizace operačního systému

aktualizace součástí ESET Remote Administrator

aktualizace virové databáze

All-in-one

apache http proxy

IconInstalace Apache HTTP Proxy na Windows
IconInstalace HTTP Proxy na Windows

apache http proxy - linux

architektura

autorita

- B -

bootstrapper

- C -

certifikační autorita

certifikační autorita - nový

certifikační autorita - vytvořit

certifikát

IconCertifikáty
IconKlientské certifikáty
IconVytvoření nového certifikátu pomocí ERA certifikační autority
IconVytvoření nového certifikátu pomocí vlastní certifikační autority

certifikát - nový

citlivost podmínky spuštění

cluster

Component upgrade

CRON výraz

časová kritéria

často kladené dotazy

červ

- D -

database

detaily počítače

diagnostický nástroj

DNS zdrojový záznam

doménová skupina

dynamická skupina

dynamická skupina - nová

IconVytvoření nové dynamické skupiny
IconVytvoření nové dynamické podskupiny

dynamická skupina - vytvoření

- E -

editor pravidel

era

ERA certifikační autorita

eset remote administrator

EULA

export konfigurace spravovaného produktu

exportování statických skupin

- F -

failover cluster

failover cluster Linux

FAQ

filtr oznámení

firma se vzdálenými pobočkami

funkce

- G -

generování přehledu

GPO

group order

- H -

hardwarové požadavky

hrozby

chyba

- I -

ikony

importování klientů z Active Directory

importování statických skupin

infiltrace

instalace

IconInstalace
IconOnline instalátor

instalace - Linux

instalace - Windows

instalace aplikace

instalace balíčku

instalace komponent

IconKomponenty instalované na Windows
IconKomponenty instalované na Linux

instalace mobile device connector

instalace na Windows krok za krokem

instalace produktu

IconInstalace bezpečnostního produktu ESET
IconPrůvodce vytvořením klientské úlohy

instalace produktu (příkazový řádek)

instalace proxy

instalace rogue detection sensor

instalace serveru

internetový prohlížeč - podpora

ISO obraz

- J -

jeden server (malá firma)

- K -

keylogger

klíč

klientská úloha

klientské úlohy

klientský certifikát

klientský počítač

konfigurace snmp služby

konfigurace snmp trap aplikace

kontextové menu

- L -

legenda

licenční ujednání koncového uživatele

Linux

Linux - installation

linuxový počítač

- M -

malware

MDM

MDM instalace - linux

merge policies

merging policies

Microsoft Hyper-V

migrace

Icon2. scénář: migrace v rámci jednoho serveru
Icon3. scénář: současný běh ERA 4/5 a ERA6
Iconsnippet_migration_tool

migrace ERA databáze

migrační nástroj

migrační scénář

Icon1. scénář: migrace ze starého serveru na nový
Icon2. scénář: migrace v rámci jednoho serveru
Icon3. scénář: současný běh ERA 4/5 a ERA6

migration process

migration process MySQL

mobile device management

mobilní anti-theft

mst file

- N -

nahrát soubor z karantény

namapování doménové bezpečnostní skupiny

naplánovaná podmínka spuštění

naplánování klientské úlohy

naplánování spuštění serverové úlohy

nasazení

IconNasazení
IconNasazení ERA Agenta na Windows
IconNasazení ERA Agenta na Linuxu
IconNasazení

nasazení agenta

IconNasazení ERA Agenta
IconNasazení ERA Agenta

nasazení agenta – lokální

nasazení agenta – vzdálené

nasazení ERA Agenta - serverová úloha

nastavení oznámení

nastavení serveru

nástěnka

IconNástěnka
IconÚprava šablony přehledu

nástěnka – nastavení

nástroje pro vzdálený přístup

nechtěné aplikace

nová dynamická podskupina

IconVytvoření nové dynamické skupiny
IconVytvoření nové dynamické podskupiny

nová klientská úloha

nová politika

IconVytvoření nové politiky
IconSpráva politik

nová sada oprávnění

nová statická podskupina

nová šablona dynamické skupiny

nový certifikát

- O -

o programu

obnovit databázi ESET RD Sensor

obnovit databázi Rogue Detection Sensor

obnovit klonovaného ERA Agenta

odinstalace aplikace

odinstalace komponent - linux

odinstalovat ERA Agenta

online instalátor

Oracle VirtualBox

ordering groups

OS X

OVA soubor

oznámení

- P -

plánovač

podmínka spuštění

podmínky spuštění

podporované jazyky

podporované operační systémy

podporované produkty

politika

IconVytvoření nové politiky
IconPřiřazení politiky konkrétní skupině
IconPřiřazení politiky skupině
IconSpráva politik
IconPřiřazení politiky skupině

politika – přiřadit

IconPřiřazení politiky konkrétní skupině
IconPřiřazení politiky skupině
IconPřiřazení politiky skupině

politiky

IconPolitiky
IconJak se politiky aplikují na klienta

používané porty

požadavky na databázový server

požadavky na proxy

požadavky na rogue detection sensor

požadavky na server

problém

proxy

proxy (Linux) - instalace

proxy (Linux) - předpoklady

průvodce dynamickou skupinou

průvodce statickou skupinou

průvodce vytvoření serverové podmínky spuštění

průvodce vytvořením dynamické skupiny

IconNová šablona dynamické skupiny
IconPrůvodce vytvořením šablony dynamické skupiny

průvodce vytvořením nové namapované bezpečnostní skupiny

průvodce vytvořením nové politiky

průvodce vytvořením nového nativního uživatele

průvodce vytvořením serverové úlohy

prvotní kroky

předdefinované filtry

předpoklady pro instalaci MDM

IconPředpoklady pro instalaci Mobile Device Connector na Windows
IconPředpoklady pro instalaci Mobile Device Connector na Linuxu

představení

přehled

přehled - vygenerovat

přehlede - naplánovat

přehledy

přehledy - nová šablona

přesunutí dynamické skupiny

přesunutí statické skupiny

IconPřesunutí statické skupiny
IconPřesunutí dynamické skupiny

přidání klientů

přidání licence

přidání počítače

přidání počítačů do skupin

přidání počítačů do statické skupiny

IconPřidání počítačů do statické skupiny
IconPřidání klientů do statické skupiny

přihlášení do Web Console

příkazový řádek

příklady vzorového nasazení

přiřazení politiky skupině

přiřazení sady oprávnění konkrétnímu uživateli

přiřazení úlohy skupině

IconPřiřazení úlohy skupině
IconPřiřazení úlohy skupině

přístupová oprávnění

příznaky

- R -

rd sensor

RD sensor (Linux) - instalace

RD sensor (Linux) - předpoklady

registrace mobilních zařízení

registrace zařízení

rogue detection sensor

rootkit

ruční přidání počítače

řešení problémů

- S -

sada oprávnění - nová

sada oprávnění - přiřazení uživateli

sada oprávnění - správa

sady oprávnění

SBS

SCCM

scénáře nasazení

server

server (Linux) - instalace

server (Linux) - předpoklady

serverové úlohy

seznam politik

skupina počítačů

skupiny

slovník pojmů

Small Business

snmp

snmp trap služba

softwarové

správa dynamických skupin

správa karantény

správa klientských úloh

správa licence

správa oznámení

správa politik

správa serverových podmínek spuštění

správa serverových úloh

správa statických skupin

správa šablon dynamických skupin

spustit příkaz

spyware

squid proxy

Stáhnout

statická skupina

statická skupina - nová

statické skupiny

IconStatické skupiny
IconStatické skupiny

statistická kritéria

stav počítače

synchronizace active directory

IconSynchronizace s Active Directory
IconImportování klientů z Active Directory
IconSynchronizace statické skupiny s Active Directory

synchronizace s Active Directory

synchronizace statické skupiny

IconSynchronizace statické skupiny
IconSynchronizace statické skupiny - Linuxové počítače
IconSynchronizace statické skupiny s Active Directory

sysinspector skript

systémové požadavky

šablona přehledu

- T -

trojský kůň

Trottling

- U -

úprava klientské úlohy

uživatelé

- V -

vir

Virtual appliance

IconVirtual appliance
IconVirtual appliance FAQ

virtualizace

vlastní certifikační autorita

VMware

VMware Player

volitelná kontrola

vrátit předchozí aktualizaci virové databáze

vyhodnocování parametrů šablony

vysoká dostupnost (enterpirse)

vytvoření dynamické skupiny pomocí existující šablony

vytvoření dynamické skupiny pomocí nové šablony

vytvoření nativního uživatele

vytvoření politiky

IconVytvoření nové politiky
IconSpráva politik

vytvoření šablony

vytvořit dynamickou skupinu

vyžádat SysInspector protokol

- W -

Web Console

IconOtevření ERA Web Console
IconSeznámení s ERA Web Console

web console (Linux) - předpoklady

web console (Windows) - instalace

webconsole

webconsole (Linux) - instalace

Windows

Windows Essentials

- Z -

záloha databáze

zařízení - přidat

IconPřidání počítačů do statické skupiny
IconPřidání počítače
IconPřidání klientů do statické skupiny

zastaralé aplikace

zneužitelné aplikace

zobrazit zprávu