Diagnostický nástroj

Diagnostický nástroj je součástí všech komponent ERA. Používá se pro sesbírá diagnostických dat, které technické podpoře ESET pomohou vyřešit případné problémy s komponenty ERA infrastruktury. Po spuštění diagnostického nástroje vyberte složku, do které chcete data uložit a vyberte data, které chcete sesbírat (viz níže uvedený seznam akcí).

Diagnostický nástroj naleznete v následujícím umístění:

Windows

Ve složce C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<produkt>\ naleznete soubor Diagnostic.exe.

Linux

Ve složce /opt/eset/RemoteAdministrator/<produkt>/ naleznete soubor Diagnostic<produkt> (například DiagnosticServer, DiagnosticAgent...)

Akce

Výpis protokolů – vytvoří novou složku a uloží do ní všechny protokoly.
Výpis procesu – vytvoří novou složku a uloží do ní výpis (dump) procesu, který se vygeneroval při zjištění problému. Při výskytu závažného problému detekuje výpisy procesu přímo operační systém. Soubory s příponou .dmp Ve Windows ukládají do složky %temp%, na Linuxu do složky /tmp/.
Poznámka: Služba (Agent, Proxy, Server, RD Sensor, FileServer) musí běžet.
Hlavní informace o produktu – vytvoří novou složku GeneralApplicationInformation se souborem GeneralApplicationInformation.txt, který obsahuje informace o aktuálně nainstalovaném produktu ESET.
Získat konfiguraci – vytvoří se složka s konfiguračním souborem storage.lua.