Nasazení ERA Agenta na OS X

Pomocí následující kroků provedete lokální instalace ERA Agenta. Pro vzdálenou instalaci na více klientů přejděte do kapitoly Serverové úlohy > Nasazení ERA Agenta.

1.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci:
Nainstalovaný ERA Server a ERA Web Console (na serveru).
Server musí být z lokálního počítače dosažitelný.
Vytvořený a na lokálním počítači stažený certifikát agenta.
Vytvořený a na lokálním počítači stažený certifikát certifikační autority.

Poznámka: Při problémech se vzdálenou instalací ERA Agenta (serverová úloha Nasazení ERA Agenta skončí chybou) přejděte do kapitoly Řešení problémů.

2.Spusťte instalaci prostřednictvím .dmg instalačního balíčku.
3.Zadejte Název serveru, na kterém běží ERA, a Port (standardně 2222).
4.Vyberte klientský certifikát, zadejte heslo k certifikátu (je-li použito). V případě, že používáte nepodepsané certifikáty, vyberte také certifikační autoritu.
5.Kliknutím na tlačítko Instalovat zahajte instalaci.

Poznámka: Pro ověření úspěšné instalace a spojení se serverem si na klientovi otevřete soubor /Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/status.html